studieforbunden_220x50
    

Verksamhetsplan

Här hittar du de styrdokument som utgör grunden och riktningen för folkbildningsförbundets arbete.

Stadgar

  Stadgar för Studieförbunden i samverkan Beslutade av Förbundsmötet 2015-04-15 och 2015-12-10 att gälla från och med 2016.

Kommunikationsplattform

  Kommunikationsplattform 2013-2014 Plattformen ska vara en inspiration och ett stöd i kommunikationen av folkbildning. Den är vägledande för Folkbildningsförbundet och kan användas av studieförbund och länsbildningsförbund. Den antogs av förbundsstyrelsen 2013-05-23.

Verksamhetsplan

  Studieförbundens verksamhetsplan 2016

Statens styrdokument

  Förordning om statsbidrag till folkbildning om statsbidrag till folkbildningen Utfärdad: 1991-06-13 Ändring införd: SFS 1998:973, 2000:1451 och 2006:1499   Sammanfattning av regeringens proposition   Regeringens folkbildingsproposition regeringens förslag i propositionen Folkbildning 1997/98:115