studieforbunden_220x50
    

Styrelse

Mellan förbundsmötena, som hålls vartannat år, är Förbundsstyrelsen förbundets högsta beslutande organ.

Ordförande

Monica Widman Lundmark Arbetarnas bildningsförbund, ABF

Vice ordförande

Nina Larsson Studieförbundet Vuxenskolan

Ledamöter

Ann-Sofie Henriksson Medborgarskolan
Cecilia Palm Folkuniversitetet
Omar Mustafa Ibn Rushd
Kenneth Lundmark Kulturens Bildningsverksamhet
Åke Marcusson Nykterhetsrörelsens bildningsverksamhet
Ann-Katrin Persson Sensus studieförbund
Johnny Nilsson Studiefrämjandet
Åsa Paborn Studieförbundet Bilda
Björn Lind Hallands Bildningsförbund, adjungerad
Katarina Hansson Örebro läns bildningsförbund, adjungerad

Personalrepresentant

Inka Grundström

Föredragande

David Samuelsson generalsekreterare, Studieförbunden

Protokollsekreterare

Ewa Jenninger Studieförbunden