studieforbunden_220x50
    

Styrelse

Mellan förbundsmötena, som hålls vartannat år, är Förbundsstyrelsen förbundets högsta beslutande organ.

Ordförande

Monica Widman Lundmark Arbetarnas bildningsförbund, ABF

Vice ordförande

Kerstin Enlund Studieförbundet Bilda

Ledamöter

Ann-Sofie Henriksson Medborgarskolan
Cecilia Palm Folkuniversitetet
Omar Mustafa Ibn Rushd
Kenneth Lundmark Kulturens Bildningsverksamhet
Åke Marcusson Nykterhetsrörelsens bildningsverksamhet
Ann-Katrin Persson Sensus studieförbund
Johnny Nilsson Studiefrämjandet
Nina Larsson Studieförbundet Vuxenskolan
Henrik Elmberg, Länsbildningsförbundet Sörmland, adjungerad
Björn Lind Hallands Bildningsförbund, adjungerad

Personalrepresentant

Kerstin Mikaelsson

Föredragande

David Samuelsson generalsekreterare, Studieförbunden

Protokollsekreterare

Ewa Jenninger Studieförbunden