studieforbunden_220x50
    

Pressmeddelande

föregående12nästa
 • Folk & Bildning på SVT Forum 5 oktober 2017-10-04

 • ​Kommentarer till regeringens budget för 2018 ur ett studieförbundsperspektiv 2017-09-20

 • Studieförbundsperspektiv på regeringens förslag om ökade resurser till etableringsverksamhet 2017-09-01

  Studieförbundens generalsekreterare David Samuelsson kommenterar regeringens förslag för ökade resurser till studieförbundens etableringsverksamhet.
 • Demokratiskt deltagande, etablering och validering i Almedalen 2017-06-20

  Under Almedalsveckan 2017 arrangerar branschorganisationen Studieförbunden och dess medlemmar en mängd aktiviteter och mötesplatser i Visby. Det blir panelsamtal och seminarier om aktuella frågor som etablering, ungas demokratiska deltagande och validering.
 • ​84 150 asylsökande lär sig svenska hos studieförbunden 2016-11-28

  84 150 asylsökande har deltagit i verksamhet hos något av de tio studieförbunden i år. ”Det är ett historiskt resultat och något att vara stolt över” kommenterar Studieförbundens generalsekreterare David Samuelsson. ”Samtidigt vill vi få möjlighet att göra mer också för de människor som får uppehållstillstånd och ska etablera sig i Sverige.”
 • ​Premiär för en ny mötesplats: Folk & bildning 2016 2016-09-23

  Folk & bildning 2016 är första upplagan av det som ska bli en årlig mötesplats om folkbildning och studieförbunden som samhällsaktör. Konferensen hålls på Historiska museet i Stockholm den 26 september och teman för dagen är ungas arbetsmarknad och nyanländas etablering. Arrangör är branschorganisationen Studieförbunden. Medverkar gör bland andra minister med ansvar för folkbildning Anna Ekström.
 • ​Studieförbundsperspektiv på regeringens budgetförslag 2016-09-20

  Regeringen föreslår att nivån på folkbildningsanslaget fryses 2019 och 2020. Eftersom regeringen i sin egen prognos räknar med prishöjningar på fem procent under 2019 och 2020 innebär det en väsentlig nedskärning av resurserna för folkbildningen. De tio studieförbunden får nu betydande resurstillskott för folkbildningen med asylsökande, vilket är välkommet. Läs fler kommentarer här.
 • ​Studieförbunden på Bokmässan: Plats för debatt 2016-09-19

  På årets bokmässa i Göteborg 22-25 september med tema yttrandefrihet arrangerar flera studieförbund litteratursamtal och idédebatt. Det blir möten mellan författare, skribenter och engagerade folkbildare. Två fina litteraturpris delas ut. Debatten pågår och du är välkommen att delta!
 • Folkbildning med asylsökande behöver 500 miljoner 2016-07-05

  Bland asylsökande i Sverige har en tredjedel deltagit i språkstudier och andra aktiviteter i de tio studieförbundens regi. Det är regeringens särskilda satsning ”Svenska från dag ett” som gjort det möjlighet för drygt 58 000 personer att delta i studierna hittills i år. Studieförbunden vill att asylsökande ska få medverka i folkbildning och språkstudier från första dagen till sista.
 • Folkbildning, etablering och validering i Almedalen 2016-06-30

  Under Almedalsveckan 2016 arrangerar branschorganisationen Studieförbunden och dess medlemmar en mängd aktiviteter och mötesplatser i Visby. Det blir idédebatt och seminarier om aktuella frågor som asylrätt och ungas möjlighet till jobb och studier. Målet är att göra Almedalen till en gigantisk studiecirkel. Här hittar du tid och plats för arrangemangen.
 • ​Folkbildning kan motverka digitalt utanförskap 2016-04-13

  I dagens vårbudget skriver regeringen att digitaliseringen är en betydande förändringsfaktor som har möjlighet att stärka välfärden och öka tillväxten. Studieförbunden menar att om den digitala utvecklingen ska komma alla till del, och därmed genomsyra samhället, behövs en massiv folkbildningsinsats.
 • ​"Självmål av regeringen när det gäller kontakttolkar" 2016-04-13

  I budgetpropositionen för 2016 ökade regeringen anslaget till kontakttolkutbildningen till 38 miljoner kronor. Samtidigt kan inte deltagare på studieförbundens kontakttolkutbildning söka studiemedel. "Det är självmål av regeringen att neka studiemedel på studieförbundens utbildning av kontakttolkar när den byggs ut för att behoven är så stora" kommenterar generalsekreterare David Samuelsson.
 • Folkbildning med asylsökande: Pengarna tar slut under hösten 2016-04-13

  ​Regeringen föreslår i vårbudgeten extra anslag på totalt 97 miljoner till folkbildningens verksamhet med asylsökande år 2016, varav 72 miljoner tilldelas till de tio studieförbunden för att stärka den befintliga studieverksamheten med asylsökande. "Om de tio studieförbunden ska möta behoven hos de asylsökande tar pengarna slut redan under hösten" kommenterar generalsekreterare David Samuelsson.
 • Skrivelse till Åsa Regnér: satsa på jämställdhetsutbildning via de tio studieförbunden 2016-03-07

  I en skrivelse till jämställdhetsminister Åsa Regnér föreslår branschorganisationen Studieförbunden att de tio studieförbunden tillförs extra medel för att inkludera ett tydligt jämställdhetsperspektiv i verksamheten med asylsökande, och att 20 000 deltagare kan nås. "Vi vill skapa en jämställd folkbildning, och sprida folkbildning om jämställdhet" kommenterar generalsekreterare David Samuelsson.
 • I år vill vi lära oss mer av ren nyfikenhet 2016-01-28

  I en ny undersökning av aktuella bildningstrender i Sverige uppger 7 av 10 att nyfikenhet är deras största drivkraft för att lära nytt. ”Bildning och kunskap handlar om så mycket mer än nytta, krav och plikt” kommenterar Studieförbundens generalsekreterare David Samuelsson. Bildningstrender 2016 visar att människor i Sverige vill lära sig mer språk & helst tillsammans med andra i en studiecirkel.
 • Nytt år och nytt namn: Studieförbunden 2015-12-31

  Från 1 januari 2016 heter de tio studieförbundens bransch- och intresseorganisation kort och gott Studieförbunden. Den nya logotypen är namnet Studieförbunden format till en öppen cirkel, en symbol för studiecirkeln och för en inkluderande syn på kunskap och samhälle. "Namnbytet till gör vår roll som företrädare för de tio studieförbunden tydligare" kommenterar generalsekreterare David Samuelsson.
 • ​Monica Widman-Lundmark ny ordförande för Folkbildningsförbundet 2015-12-11

  På Folkbildningsförbundets extra förbundsmöte valdes Monica Widman-Lundmark till ny ordförande. - Det är hedrande att bli vald till ordförande för en sådan viktig organisation som har till syfte att lyfta fram och stärka studieförbunden och folkbildningsverksamheten, kommenterar Widman-Lundmark.
 • Studieförbunden har haft 50 000 asylsökande i studiecirklar i svenska till sista november 2015-12-10

  Under hösten har de tio studieförbunden byggt upp studiecirklar i svenska och samhällsorientering för asylsökande från dag ett. En ny undersökning visar att nära 50 000 asylsökande deltagit i studieförbundens studiecirklar till slutet av november månad. Till årets slut räknar studieförbunden med att över 78 000 asylsökande kommer att delta i studiecirklar i mer än 200 av landets kommuner.
 • I hälften av Östergötlands kommuner lär sig asylsökande svenska genom studieförbunden 2015-11-16

  En ny undersökning visar att 39 000 asylsökande deltar i de 10 studieförbundens studiecirklar i svenska och om det svenska samhället under hösten 2015. I Östergötlands län bedrivs verksamheten i 6 av 13 kommuner.
 • I hälften av kommunerna i Örebro län lär sig asylsökande svenska genom studieförbunden 2015-11-16

  En ny undersökning visar att 39 000 asylsökande deltar i de 10 studieförbundens studiecirklar i svenska och om det svenska samhället under hösten 2015. I Örebro län bedrivs verksamheten i 6 av 12 kommuner.

Sök pressmeddelande