studieforbunden_220x50
    
webb1

Studieförbund

Studieförbunden är Sveriges största mötesplats för bildning och kultur. Studieförbunden finns över hela landet. Hit söker sig människor i alla åldrar för att lära och utvecklas tillsammans med andra.

Studiecirklarna är det som studieförbunden är mest kända för. Varje år anordnas drygt 276 000 cirklar med nästan 1,8 miljoner deltagare, varav ca. 664 000 är unika deltagare (Detta är siffror för 2015. Varje person räknad endast en gång oavsett hur många studiecirklar personen deltagit i under året). Många fler deltar i studieförbundens kulturverksamhet.

Studieförbundens verksamhet bygger på folkbildningens idéer. I centrum står människans nyfikenhet, kreativitet och lust att lära tillsammans med andra. Att delta i en studiecirkel är alltid frivilligt.

Tillsammans har de tio studieförbunden över 374 medlems- eller samverkande organisationer på central nivå. På så sätt möter de människors skilda behov. I studieförbunden möts människor – i det som förenar och som skiljer. Det blir många möten varje dag. Möten som utvecklar Sverige.

Tio studieförbund

studieförbundens_logotyper_131127

De tio studieförbunden har olika profil och idégrund. Om du vill veta mer om ett enskilt studieförbund kan du navigera bland flikarna med deras namn i vänsterspalten här intill. Du kan också besöka studieförbundens egna webbplatser via länkarna i sidfoten.

Filmer från studieförbunden

Med jämna mellanrum lägger förbunden ut film- och videoklipp. Nedan kan du klicka dig fram till ett urval av deras kanaler för rörlig media:

Fria metoder om studiecirkeln

Fria metoder är en hemsida för oss som jobbar med att utveckla vår hemort i staden eller på landsbygden. Bakom sidan står Riksorganisationen Hela Sverige ska leva, ABF, Cesam, Studieförbundet Vuxenskolan, Studiefrämjandet och Coompanion. Här kan du läsa deras text om studiecirkeln som metod.