studieforbunden_220x50
    

ABF

För Arbetarnas bildningsförbund, ABF, är det talade ordet lika viktigt som att kunna uttrycka sig genom sång, musik, dramatik, lyrik, skönlitteratur eller bildkonst! Uppgiften att i studiecirkelns form verka för alla människors rätt till kultur och kunskap, oavsett vem man är eller var man befinner sig i livet, är ständigt ny.

ABF kom till för att grundarna behövde en studieorganisation som stöd för sina medlemmars studier i demokratifrågor. Det fanns också ett stort behov hos medborgare för att lära sig mer om de demokratiska spelreglerna, och om medborgerliga rättigheter och skyldigheter. Den uppgiften är lika aktuell i dag.

Arbetarnas Bildningsförbund ABF grundades 1912 och är Sveriges största och också äldsta studieförbund. ABF ägs av 55 olika medlemsorganisationer. Bland dessa märks Landsorganisationen (LO), Konsumentkooperationen och Socialdemokraterna. Etniska organisationer och så gott som hela den svenska funktionshinderrörelsen finns också med bland medlemmarna. ABF finns i hela Sverige. Cirka 3,5 miljoner människor nås årligen av ABFs verksamhet. Av dem är omkring 750 000 cirkeldeltagare.

-> Här kan du se ABF:s alla medlems- och samarbetsorganisationer.

http://www.abf.se/ABFFacebook
ABF på YouTube

Fönstret 1/2014
ABF ger ut reportage- och kulturmagasinet Fönstret