studieforbunden_220x50
    

Studieförbundet Bilda

I Studieförbundet Bilda möts svenska folkrörelser, tusenåriga kyrkliga traditioner, kulturer med rötter i olika delar av världen, ett fritt skapande inom populärmusik, körmusik, dans, hantverk och mycket annat; människor i alla åldrar.

Visionen är ”Bilda för hela livet”. I den lägger Bilda in övertygelsen om varje människas rätt att söka kunskap, och att få uttrycka sig, och tillsammans med andra bilda mening – oavsett vem man är eller var man bor. Bilda vill hävda gruppers rätt att själva uttrycka sin identitet, bli bemötta med respekt, och få del av inflytande och resurser på lika villkor.

I Bilda finns en passion för människors värde, bildning och växt. Det som kännetecknar och bestämmer Bildas kultur är folkrörelsearvet, de 52 medlemsorganisationerna (som utgörs av de tre svenska frikyrkofamiljerna), en öppen kultursyn och engagerade cirkelledare och medarbetare.

-> Bildas medlemsorganisationer

 


Bilda
MynewsDesk
BildaFacebook