studieforbunden_220x50
    

Bildas medlemsorganisationer

2016-03-18

Medlemsorganisationer:
 • Etiopiska ortodoxa Tewahedokyrkan – Ärkestiftet i Sverige
 • Frälsningsarmén, kår‐ och musikutveckling
 • Heliga Ninos Georgiska ortodoxa församling i Sverige
 • Ikonsällskapet
 • Koptiska Ortodoxa kyrkan
 • Koptiska ortodoxa ungdomsförbundet
 • Kristna Esperantoförbundet
 • Makedonska Ortodoxa kyrkan
 • Rumänska ortodoxa stiftet i Norra Europa
 • Serbisk‐ortodoxa kyrkan
 • Stiftelsen Pingstförsamlingarnas skol‐ och kursverksamhet
 • Syrisk‐ortodoxa patriarkatets ställföreträdarskap i Sverige
 • Syrisk‐ortodoxa ärkestiftet i Sverige och övriga Skandinavien