studieforbunden_220x50
    
penna

Finansiering

Studieförbunden är ideella organisationer som drivs utan vinstintresse.
Pengar för att driva verksamheten kommer från olika håll.

De tre stora intäktskällorna är:

– Offentliga generella bidrag
– Deltagaravgifter
– Projekt och uppdrag

• Offentliga generella bidrag
Studieförbunden får stöd från stat, landsting/regioner och kommuner.

Fördelningen av bidraget mellan de olika studieförbunden baseras bland annat på hur stor verksamhet som bedrivs.

• Deltagaravgifter 
Studieförbunden tar ut deltagaravgifter för en del cirklar. Det gäller främst cirklar som annonseras ut till allmänheten i kursprogram och på webbplatser. Här är ledarna ofta arvoderade.

Många av de cirklar som genomförs i samarbete med föreningar är avgiftsfria för deltagarna. Ofta arbetar ledarna ideellt.

Även de cirklar som startar på eget initiativ av en grupp människor som bestämmer sig för att lära sig något tillsammans är i allmänhet avgiftsfria.

• Projekt och uppdrag
Många studieförbund finansierar delar av verksamheten genom projektbidrag eller genom intäkter för olika uppdrag de utför.