studieforbunden_220x50
    
Bröderna Lindgren, Brygghuset, asylboende i Farsta, Studiefrämjandet

Folkbildning med asylsökande

Två skilda världar: En människa på flykt undan kriget, och en människa som upplever krisen via medier. Just nu, i denna stund, möts de i en av alla studiecirklar som startas på asylboenden runt om i Sverige.

Livsviktiga möten

Fram till den sista oktober 2016 har 84150 människor som sökt asyl i Sverige deltagit i studieförbundens folkbildningsverksamhet, som kallas Svenska från dag ett. Inom satsningen Vardagsvenska, en verksamhet med tydligare fokus på svenskaundervisning har 19344 personer deltagit från 15 augusti till 31 oktober. Den första november 2016 var 138 293 personer inskrivna i Migrationsverkets mottagningssystem.

Verksamheten har ägt rum i 266 kommuner. Varje deltagare har i snitt deltagit i 29 timmar verksamhet inom Svenska från dag ett och 40 timmar inom ramen för Vardagssvenska.

Debattinlägg: ”Släpp in studieförbunden i etableringen” (Dagens samhälle 2016-11-22)

Podcast: ”Lära sig svenska genom att spela Hamlet?” (Folkbildningspodden 2016-11- 22)

Här kan du bläddra bland medieklipp, debattinlägg och mycket mer som sammanlagt ger en bild av studieförbundens perspektiv på asylmottagning.

Folkbildning för etablering

Powered by

Publish for Free

Kunskap och gemenskap

Razaz Rostoum | Foto: Åsa Wrenfelt

Razaz Rostoum, som deltar i Studiefrämjandets verksamhet på asylboendet i Åtorp. Razaz har precis fått uppehållstillstånd | Foto: Åsa Wrenfelt

Många studieförbund har sedan tidigare erfarenhet av att arbeta med asylsökande utanför folkbildningsanslaget. Från augusti 2015 kan studieförbunden få nationella medel för att arrangera studiecirklar på asylmottagningar. Studieförbunden vittnar om ett stort tryck från både arrangörer av studiecirklar och bland möjliga deltagare.

Studiecirklarna tar upp angelägna frågor utifrån deltagarnas behov. Asylprocessen innebär väntan och studierna en välkommen sysselsättning.

Som alltid är studiecirkeln frivillig och bygger på deltagarna interaktivitet. Inte sällan bidrar flerspråkiga ledare som själva har erfarenhet av flykt med sina erfarenheter. När omgivande föreningar är medarrangörer ges också nyanlända möjlighet att komma med i nya sammanhang: ut i naturen, till arbetsplatser och det lokala kulturlivet.

Asyl: Politik, ekonomi och regelverk

Flera studieförbund har sedan tidigare byggt upp verksamheter till stöd för nyanlända i Sverige. Det finns ett ökat behov av resurser för att skapa en meningsfull väntan och underlätta etablering på arbetsmarknaden och i samhället i stort för de människor som flytt till Sverige.

Från och med hösten 2015 beslutade regeringen att avsätta extramedel till studieförbundens verksamhet med svenskaundervisning och samhällsorientering för asylsökande oavsett boende form och boende på Migrationsverkets anläggningsboenden.

Under hösten 2015 genomförde de tio studieförbunden totalt verksamhet med 73 537 deltagare inom satsningen med folkbildning med asylsökande. På endast fyra och en halv månad startade studieförbunden upp verksamhet för asylsökande i alla landets regioner och i 239 av landets kommuner. Studiecirklar har arrangerats både i glesbygdskommuner, bruksorter, småstäder och storstäder. Från Kiruna kommun i norr till Trelleborg kommun i söder. Från Sveriges östligaste kommun Haparanda till den västligaste Strömstad kommun.

De tio studieförbunden har tack vare sin infrastruktur och goda kontakt med civilsamhälle, offentliga organisationer och beslutsfattare kunnat möta den stora efterfrågan från deltagare samt de höga förväntningarna från beslutsfattarna. Studieförbunden har visat stor förmåga till mobilisering och inlemning av de nya behov som är följden av sam­hällsförändringar.

Totalt fördelades 55 miljoner till de tio studieförbunden 2015 och 100 miljoner ska fördelas av Folkbildningsrådet 2016 för ”Svenska från dag ett”. I vårändringsbudgeten 2016 föreslår regeringen att de tio studieförbunden även ska få extra anslag på 72 miljoner, för att studieförbunden ska kunna utveckla verksamheten samt nå fler deltagare från och med hösten 2016.

”Det är bra med större anslag för folkbildning med asylsökande men om de tio studieförbunden ska möta behoven hos de asylsökande tar pengarna slut redan under hösten.”

Läs hela pressmeddelandet från 2016-04-13

_________________________ 

Välkommen hitVälkommen hit! Den 25 april 2016 bjöd ABF in sina medlems- och samarbetsorganisationer, företrädare från folkrörelse-Sverige och myndigheter, cirkelledare, ideellt engagerande och deltagare från sin verksamhet till en heldag om hur vi tillsammans ska jobba framåt för ett värdigt flyktingmottagande. Dagen kommer bjöd på paneldiskussioner, erfarenhetsutbyte och workshops.

Konferensen ägde rum på Münchenbryggeriet i Stockholm och kommer leddes att av Alexandra Pascalidou. Läs mer här

_________________________

50 000 73 500 asylsökande i studiecirklar hos studieförbunden

Stickningskurs i FarstaPressmeddelande. ”Kombinationen av organisationernas styrka och att studieförbunden framgångsrikt fångat upp många människors starka engagemang för flyktingarna har gett resultat.” 

Studieförbundens verksamhet i mer än 200 kommuner har fokus på lärande, meningsfull väntan och påsikt underlätta etablering.

Läs hela pressmeddelandet

 

Läs undersökningsresultatet

#FBPOD: ”Lära sig svenska genom att spela Hamlet?”

FBPOD25: Teater ArosPodcast. ”Det är superviktigt att inlemma dem när de är här, och så hungriga och törstiga på att få bli en del av det svenska samhället, att vi tar vara på den lärande lusten” 

Janya Cambronero, cirkelledare hos Teater Aros, som i flera år arbetat med teatern som verktyg för att ge nyinvandrade ungdomar möjlighet att öva det svenska språket. Lyssna på podcasten

Svenska från dag ett hos studieförbunden 

Folkbildning för etableringFoto: Anna Morin

Rapportsläpp. Under årets Almedalsvecka presenterade vi rapporten ”Etablering för asylsökande med studieförbunden.I rapporten konstateras det att det är viktigt att alla sektorer och aktörer i samhället tar behovet av att underlätta etablering på allvar. De politiska beslutsfattarna har både möjlighet och ansvar att skapa förutsättningar och underlätta för verklig förändring. Rapporten presenterar tio konkreta förslag. Här kan du hämta hem rapporten.

Här kan du lyssna på seminariet.

 

Ta gärna del av vår tidigare rapport: ”Svenska från dag ett hos studieförbunden – folkbildning med asylsökande”

”Vi är med om något historiskt”

MatlagningskursReportage
”Varje dag kliver människor på flykt av tåg på stationer över hela Sverige för att hitta en plats i världen där de kan leva ett liv i trygghet. ” 

Kajsa Wiktorin och Stina Gullander besökte Studiefrämjandets verksamhet för nyanlända i Farsta. Ta del av hela reportaget