studieforbunden_220x50
    
Folkbildning_med_asylsökande_2

Låt de tio studieförbunden delta i etableringen

Rapport: De tio studieförbunden har de senaste åren genomfört en omfattande verksamhet med asylsökande. Genom studiecirklar i bland annat svenska och samhällsorientering har dessa personer inkluderats i folkbildningsarbetet. Otaliga berättelser vittnar om att det har varit en omvälvande och viktig process för såväl deltagare som studiecirkelledare. Det vida kunskaps- och kontaktutbyte som är frukten av arbetet med målgruppen bör tas tillvara också under den fortsatta etableringsprocessen i och med att personer får uppehållstillstånd. De tio studieförbunden kan göra mer.

  Rapport: Låt de tio studieförbunden delta i etableringen