studieforbunden_220x50
    

Ny kunskap och kontakt

Ny kunskap och kontakt – Ett material för cirkelledare i svenska och samhälle
För att stödja studiecirkelledare i verksamheten med asylsökande har Studieförbunden på uppdrag av sina medlemmar tagit fram ett studiecirkelmaterial.

”Ny kunskap och kontakt” ska ge cirkelledare tillfälle att diskutera, reflektera och fundera över sina egna förutsättningar, värderingar och förhållningssätt vad det gäller verksamhet med asylsökande. Materialet är uppdelat till tre studiecirkeltillfällen och riktar sig direkt till cirkelledare. Det är fritt att använda i studiecirklar hos alla tio studieförbund. Varje cirkelträff innehåller förslag på frågeställningar utifrån olika teman samt läs-och filmtips.

Ny kunskap och kontakt - Att leda studiecirklar med asylsökande
Ladda materialet som pdf   Ny kunskap och kontakt
Materialet går också att ladda ner i delar, se nedan.

Om träffarna
Träff 1 Folkbildning
Föreningsmänniska, medmänniska och studiecirkelledare
Första träffen berör frågor om vilken roll cirkelledare kan få och vilka gränsdragningsfrågor ledaren kan behöva hantera. Studiecirkeln, folkbildningen och cirkelledarens roll och styrkor diskuteras.
Ladda ner   Ny kunskap och kontakt - träff 1

Träff 2 Bemötande
Vägledning och hållbarhet
Den andra träffen bygger på frågeställningar om bemötande av människor har eller fortfarande befinner sig i en kris. Hur deltagares bakgrund påverkar dynamiken i en cirkel och om det finns någon balans mellan medmänsklig och professionell cirkelledare.
Ladda ner   Ny kunskap och kontakt - träff 2

Träff 3 Värderingar
Rättigheter och fördjupning
Den tredje träffen belyser frågor om kultur, tradition och religion samt hur dessa påverkar integration och etablering i det svenska samhället. Skillnader i demokratiska rättigheter och möjligheter att påverka ens egen livssituation lyfts fram.
Ladda ner   Ny kunskap och kontakt - träff 3
_____________________________________________________

Administration: Rapportering inom GUSTAV
Studiecirkelmaterialet kommer att finnas i datasamverkansystemet GUSTAV för att kunna rapporteras som studiecirkel ”Ny kunskap och kontakt”.

 

Mer information om materialet

Kontaktperson hos branschorganisationen Studieförbunden: Kerstin Mikaelsson.

Kontakta ditt lokala studieförbund för att arrangera din egen studiecirkel med ”Ny kunskap och kontakt”. Studieförbundens egen information om materialet finns här:

NBV
Sensus
Studiefrämjandet
Bilda