studieforbunden_220x50
    
Svenska från dag ett_topp

Svenska från dag 1

Rapport. Den här rapporten dokumenterar studieförbundens utökade uppdrag med folkbildning för asylsökande, satsningen ”Svenska från dag ett”. Syftet är att ge en överskådlig bild av vad som hände under 2015, sett ur ett studieförbundsperspektiv.

I rapporten redovisas kort hur politiken sett ut för ideell sektor kopplat till verksamhet med nyanlända och asylsökande. Den belyser vilka regerings- och riksdagsbeslut som togs inom området, samt vilken implementering och vilka riktlinjer som följde. Rapporten dokumenterar Folkbildningsrådets kommunikation om den nya verksamheten för asylsökande.

Månad för månad beskrivs de tio studieförbundens förutsättningar och verksamhet tillsammans med asylsökande. Företrädare för studieförbunden ger i intervjuer sin bild av utvecklingen och reflekterar över satsningen. En kortversion av rapporten finns här. Du kan också  hämta hem rapporten i sin helhet.  

Vill du veta mer om studieförbundens folkbildningsarbete med asylsökande? Här finner du länkar, pressklipp med mera.

Rapportsläpp 

Svenska från dag 1 bambuser

Frukostseminarium. 29 april bjöd Studieförbunden in till ett öppet seminarium om rapporten ”Svenska från dag ett hos studieförbunden – folkbildning med asylsökande.”

Hösten 2015 deltog 73 500 asylsökande, och personer på asylboenden, i studiecirklar hos studieförbunden. Deltagarna studerade språk och samhälle och fick nya kontakter och nätverk. 

Här finns seminariet att lyssna till – för dig som inte hade möjlighet att närvara.

 Swedish from day one

Report. Between August and December 2015, there were 73,500 asylum seekers who participated in a new initiative by the ten study associations in Sweden. In the study circles the participants studied language and society and made new contacts and networks.

Here you can download a summary of the report Swedish from day one – adult education with
asylum seekers. This report is published by the Swedish Adult
Education Association – Studieförbunden – the
interest organization of the ten study associations i Sweden.