studieforbunden_220x50
    
Folkbildning med asylsökande: två studiecirklar

Två studiecirklar

Arbetsmarknadsdepartementet på besök i svenskacirklar. Politisk sakkunnig Milischia Rezai från regeringskansliet besökte två studiecirklar i svenska för asylsökande i Sundbyberg och centrala Stockholm. Det gav tillfälle för Studieförbunden att berätta om de insatser tio studieförbunden genomfört sedan den 15 augusti 2015, och politisk sakkunnig fick träffa deltagare som beskrev sin situation som nyanlända.

Språk i raketfart

Folkbildning med asylsökande - ett studiebesökI Sundbyberg var cirkeln som arrangerades av NBV på en föreningslokal för en frikyrka där ideella ledare undervisade i vokalernas uttal.

Deltagare som varit mellan en och fyra månader i Sverige småpratade på svenska och fortsatte sedan samtalet med tolk. En av de drivande cirkelledarna var en pensionär med bakgrund som sfi-lärare.

Förutom att lära sig språket i raketfart har deltagarna utbyte av varandra, de umgås och lagar mat i lokalen tillsammans med kyrkan och organisationen Global gemenskap. De asylsökande kom från olika asylboende. Boende i Ursvik vittnade om svårigheter med att bekosta resan in till Sundbyberg, och att trångboddheten gör det svårt att arrangera svenskastudier på plats.

Från eget boende till studiecirkel via flerspråkig information på nätet

Folkbildning med asylsökande - studiebesök hos FolkuniversitetetPå Folkuniversitet Stockholm deltog människor som har eget boende och som hittat studiecirkeln via flerspråkig information på internet. Där var asylsökande från Afganistan, Sudan, Irak och Syrien.

Från NBV var verksamhetsutvecklare Jeanette Scott med och från Folkuniversitet regionchef Eva Arnek och rektor Gunnar Danielsson. Från regeringskansliet följde även Rezais praktikant med, Sandro Gazzayev, och från Studieförbunden generalsekreterare David Samuelsson och utredare Kerstin Mikaelsson.

Arbetsmarknadsdepartementet och ansvarig minister Ylva Johansson har samordningsansvar för nyanländas etablering och Milischia Rezai tackade för de inspel och berättelser som hon fick ta del av.

Studiebesöket genomfördes 21 januari 2016.
_________________

Foto & text: Anna Morin, Studieförbunden

73 500 asylsökande har deltagit i studiecirklar hos studieförbunden 

Stickningskurs i Farsta

” Kombinationen av organisationernas styrka och att studieförbunden framgångsrikt fångat upp många människors starka engagemang för flyktingarna har gett resultat.” 

Så säger Studieförbundens Generalsekreterare David Samuelsson om de tio studieförbundens omfattande verksamhet med asylsökande: svenskaundervisning och samhällsorientering. Verksamheten pågår i alla Sveriges regioner – i mer än 200 kommuner – med fokus på lärande, meningsfull väntan och påsikt underlätta etablering.

Regional statistik t o m oktober 2015: Antal kommuner per län med studieförbundsverksamhet för asylsökande.

Myndighetslänkar om folkbildning för nyanlända