studieforbunden_220x50
    

Folkuniversitetet

Folkuniversitetet har universiteten som goda förebilder i sin syn på kunskap och kvalitet i utbildningen. Universitetsanknytningen gör att Folkuniversitetet har en uttalat internationell inriktning. En viktig uppgift är också att sprida information om forskning och forskningsresultat.

Folkuniversitetet vänder sig såväl till enskilda som vill ta ansvar för sin kunskapsutveckling som till grupper med särskilda behov, samt till företag och förvaltningar. Idén är att deltagarna ska få med sig kunskaper som direkt kan omsättas i praktiken – i arbetslivet eller i privatlivet.

Folkuniversitetet tillkom 1942 på initiativ av forskare, lärare och studenter vid universiteten. Studieförbundet är bildat av kursverksamheterna vid universiteten i Stockholm, Uppsala, Göteborg, Lund och Umeå, som är stiftelser där universitet och studentkårer ingår som huvudmän. Folkuniversitetet bedriver folk- och vuxenutbildning i många olika former på ett 40-tal orter i landet och även utomlands. Folkuniversitetet är fristående från politiska, religiösa och fackliga intressen.

 

Bild: Folkuniversitetetslogotyp
Folkuniversitetet
MynewsDesk
FolkuniversitetetFacebook
Folkuniversitetet på YouTube

Tidskriften Folkuniversitetet
Folkuniversitetet ger ut tidskriften Folkuniversitetet