studieforbunden_220x50
    

Ibn Rushd

Ibn Rushd* är ett studieförbund som arbetar med majoriteten av de muslimska föreningarna i Sverige. Ibn Rushds vision är att islam ska vara en självklar del av Sverige. Det ska inte vara något konstigt att vara svensk muslim.

Studieförbundets uppgift är att stärka muslimer i Sverige och att ge ickemuslimer mer kunskap om islam. Ibn Rushd arbetar med folkbildning i form av studiecirklar och kulturarrangemang tillsammans med sina medlemsorganisationer, som har verksamhet över hela Sverige. Ibn Rushd arbetar också gärna i projekt som bidrar till och utvecklar samhället. Prioriterade frågor är mångfald, integration och demokrati och verksamheten är öppen för alla.

* Ibn Rushd [eg. Abū al-Walīd Muḥammad ibn Aḥmad ibn Rushd / أبو الوليد محمد بن احمد بن رشد‎] var namnet på en inflytelserik arabisk-andalusisk filosof från Córdoba. Ibn Rushd , som även kallas Averröes, föddes och var verksam under 1100-talet. Han tjänstgjorde bl.a. som domare i Sevilla och Córdoba och som läkare hos kaliferna i Marrakech. Bland skolastiker samt inom kristen och judisk filosofi i Europa kom han att under medeltiden få ett stort inflytande och kallades ”Kommentatorn”. Detta hade sin grund i hans omfattande och inflytelserika kommentarer av Aristoteles filosofi. I sitt arbete Fasl al-Maqāl understryker Ibn Rushd sin syn på det analytiska tänkandet som en förutsättning för korantolkning. [Källor: NE, svenska och engelska Wikipedia, uv.es/Valencias universitets hemsida, muslimphilosophy.com] Läs mer

-> Här kan du se Ibn Rushds medlemsorganisationer.

Ibn Rushd - logotyp
Ibn Rushd på Facebook
Ibn Rushd på YouTube

Kupolen #4 2013
Ibn Rushd ger ut tidskriften Kupolen