studieforbunden_220x50
    
Bild tjej med målarpensel

Kultur

Kultur är livsviktigt, liksom kärlek och mat. Studieförbunden är tillsammans Sveriges största kulturarrangör. Vi finns i Sveriges samtliga kommuner och gör kulturen tillgänglig för människor i livets olika skeden. Alla är välkomna.

I kommunhus, församlingshem, replokaler, verkstäder och teatrar skapas mötesplatser där människor växer som individer och medborgare. Amatörer och professionella möts, nya intressen väcks och talanger slår rot. Kulturella uttryck ger oss utrymme att formulera och beskriva våra liv och vår omvärld. På så sätt påverkar – till och med förändrar – kulturen hela samhället.

Under 2011 genomförde studieförbunden nära 332 000 kulturprogram med mer än 17 miljoner besökare, fördelade på 57 procent kvinnor och 43 procent män. Ett kulturprogram kan vara dans, teater, en musikfestival, föreläsning eller en konstutställning – något som framförs för publik och är utformat i tid och rum så att närvaro, delaktighet, upplevelse och eftertanke skapas. Kulturprogrammen genomförs ofta i samarbete med föreningar, organisationer eller fria kulturutövare, där studieförbunden bidrar med lokal, teknisk utrustning, material, rekvisita, körnoter eller annat som behövs.

Varje studieförbund profilerar sig inom kulturområdet med egna satsningar och fokusområden. Dessa presenteras på respektive studieförbunds hemsida eller kurskatalog.

 

Nytta och nöje
Bild: framsida Möt Kulturen i studieförbunden”Kulturverksamhet har ett egenvärde, utan krav på motiv eller argument. En frizon i en tid fylld av prestationskrav. Till nytta, javisst, men också för nöjes skull. Kan sådant värderas i kronor och ören? Knappast. Men trots det – eller kanske just därför – är det så värdefullt.”

”Till kulturens nyttokonto vill vi även räkna en dos uppkäftig frimodighet. Som utmanar fördomar, etablerade sanningar och politiskt hyckleri.”

Här kan du läsa vidare i vår skrift ”Möt kulturen i studieförbunden”