studieforbunden_220x50
    
Kerstin Mikaelsson och Anna Morin (Folkbildningsförbundet). Elixir 2014

En lokal motor för musik

I rapporten ”En lokal motor för musik” ges en kortfattad redogörelse för den omfattning och betydelse som studieförbundens musikverksamhet har. Musikrapporten, som släpptes och presenterades under musikkonferensen Elixir, belyser utvecklingen för musikverksamheten från 2005 och framåt.

Studieförbundens musikverksamhet är en lokal motor för musik med konserter, möteplatser, musikhus och festivaler. Verksamheten är spridd över hela landet och resultaten visar på en stabil verksamhet genom åren.

”För många nya band handlar starten mycket om infrastruktur; en lokal att vara i och tillgång till utrustning, men även möjlighet till studier och coachning är avgörande för att utvecklas. Det kan studieförbunden bistå med oavsett om målet med musicerandet är en aktiv fritid eller att slå igenom och nå ut med sin musik.” 

Några siffror ur rapporten
jämställdhet-sida
• Runt 400 lokala musikhus drivs av studieförbunden
• Verksamheten har nära 60 000 deltagare
• Varje år genomförs över 20 000 publika musikarrangemang.
• 2005 var ungefär 12 procent av deltagarna kvinnor, siffran steg till 16 procent år 2012.
• 2012 genomfördes 282 särskilda satsningar – 152 fokuserade på genus och jämställdhet.