studieforbunden_220x50
    

Kulturens

Kulturens är ett studieförbund av kulturutövare för kulturutövare. Kulturens tror att ett studieförbund skapat av amatörkulturens egna organisationer, som tar tillvara amatörkulturens intressen, kan ge kulturlivet väldigt goda förutsättningar för att utvecklas.

Amatörkulturen är utbredd, organiserad och kunnig och motsvarar i dag en stor del av folkbildningens verksamhet i stort, inom alla studieförbund.  I Sverige finns det föreningar inom alla möjliga kulturformer, därtill finns det också riksförbund som organiserar dem. Mycket av den verksamheten är representerad och finns bland Kulturens medlemsföreningar. Kultur är ett väldigt brett begrepp. Amatörkulturen i Sverige finns överallt, hos alla dem som skapar. Målgruppen för Kulturens är utövare av kultur i hela landet som söker lärande och utveckling i folkbildningens anda. Kulturens bildades 2010 och är Sveriges nyaste studieförbund.

 

Kulturens bildningsverksamhet - logotyp

 KulturensFacebook