studieforbunden_220x50
    
medarbetare_folkbildning

Lediga folkbildningsjobb

Vill du arbeta för folkbildning, kultur & demokrati över hela landet? Jobba med oss! Just nu utlyser bransch- och intresseorganisationen Studieförbunden samt alla de tio studieförbunden nya arbetstillfällen:

Lediga tjänster hos bransch- och intresseorganisationen Studieförbunden

Lediga tjänster hos ABF (hos ABF finns de lediga tjänsterna under varje lokalavdelning)

Lediga tjänster hos Folkuniversitetet

Lediga tjänster hos Ibn Rushd

Kulturens Bildningsverksamhet utlyser sina tjänster via sociala medier som t.ex. Facebook

Lediga tjänster hos Medborgarskolan

Lediga tjänster hos Nykterhetsrörelsens bildningsverksamet

Lediga tjänster hos Sensus studieförbund

Lediga tjänster hos Studiefrämjandet

Lediga tjänster hos Studieförbundet Bilda

Lediga tjänster hos Studieförbundet Vuxenskolan