Medborgarskolan

Medborgarskolan har en humanistisk värdegrund med betoning på individen i centrum.

Där intresse blir kunskap

medborgarskolan.se

Studieförbundet arbetar för en ökad öppenhet för internationell samverkan och kulturell mångfald. Grundhållningen är glad, ljus och optimistisk med en stark övertygelse om att varje människa har något att tillföra den mänskliga gemenskapen.

Medborgarskolan är uppdelad i åtta regionerna. På nationell nivå har Medborgarskolan har sex medlemmar, bland dem Moderata Samlingspartiet.

Medborgarskolan grundades 1940 av företrädare av dåvarande Högerpartiet.

Medborgarskolan ger ut tidskriften Medborgarskolan Magasin.

Medborgarskolans medlemsorganisationer.