studieforbunden_220x50
    

Medborgarskolan

Medborgarskolan är ett studieförbund med humanistisk värdegrund. De humanistiska värderingarna innebär att man sätter individen i centrum och tar hänsyn till varje individs behov, förutsättningar och önskemål.

Medborgarskolan utgår från att utveckling sker i samverkan med andra. I dialog utvecklas och omformas idéer och åsikter. Medborgarskolan anser att grunden för goda relationer mellan människor är ömsesidig respekt. Humanism innebär förståelse för oliktänkande och för andra kulturer. Medborgarskolan arbetar för en ökad öppenhet för internationell samverkan och kulturell mångfald. Medborgarskolan har ett antal centralt anslutna medlemsorganisationer: Moderata Samlingspartiet, Fria Moderata Studentförbundet (FMSF), Moderata ungdomsförbundet (MUF), Aktiv Ungdom, Förbundet Aktiva Seniorer och Rojalistiska föreningen.

Medborgarskolan är uppdelad i åtta regioner, där varje region består av ett regionkontor och ett antal lokalkontor. Verksamhet bedrivs i 229 av 290 kommuner landet över och drygt 8 000 ledare genomför varje år utbildningar i hundratals olika ämnen. Medborgarskolans huvudkontor ligger i Uppsala. Medborgarskolan finns över hela landet och studieförbundets kurser och kulturaktiviteter engagerar varje år närmare en miljon deltagare.

-> Medborgarskolans medlemsorganisationer

 

Bild: Medborgarskolans logotyp
Medborgarskolan på MynewsDesk
Medborgarskolan på Facebook
Medborgarskolan på YouTube
MedborgarskolanInstagram