studieforbunden_220x50
    

Nykterhetsrörelsens bildningsverksamhet, NBV

NBV är nykterhetsrörelsens studieförbund och satsar stort på fyra ideologiska stråk; internationellt, folkhälsa, integration, alkohol och andra droger. NBV har ett representationskontor i Bryssel för att möta behovet av folkbildning kring EU och Europafrågor. Den internationella inriktningen är bred, men med fokus på alkohol som ett hinder för utveckling.    

NBV:s verksamhet grundar sig på ett demokratiskt folkbildningsperspektiv och är öppen för alla. NBV tror på bildning som grund för samhällsförändring. NBV vill ge människor möjlighet att utvecklas och därför utgår all verksamhet från studiecirklar, föreläsningar och kultur i olika former som ett verktyg för positiv förändring.

NBV:s medlemmar är organiserade under såväl stora och historiskt välförankrade organisationer som exempelvis IOGT-NTO, Motorförarnas Helnykterhetsförbund (MHF) och Sveriges Blåbandsförbund som under nya spännande organisationer som KRIS (Kriminellas Revansch i Samhället) och ungdomsorganisationer som Ungdomens Nykterhetsförbund (UNF). Studieförbundet är också stolta över sitt samarbete med många invandrarorganisationer, bland dem BHRF (Bosnisk-Hercegovinska Riksförbundet i Sverige). NBV finns över hela landet och är partipolitiskt obundet och religiöst neutralt.

-> Här finns det en lista över NBV:s medlems- och samarbetsorganisationer

nbv_ny_logotyp

NBV
 på MynewsDesk
NBVFacebook

Accent & Motdrag
NBVs medlemsorganisation IOGT-NTO ger ut tidskriften Accent, med fokus på droger och nykterhet. UNF ger ut tidskriften Motdrag, som dessutom finns tillgänglig i taltidningsform