studieforbunden_220x50
    
tva

Så arbetar studieforbunden

Studieförbundens verksamhet är bred och omfattande. De tre vanligaste formerna är:

Studiecirkel

Kulturprogram

Annan folkbildningsverksamhet 

Verksamhetsformerna ligger till grund för de offentliga bidrag som studieförbunden får. Utöver det genomförs projekt- och uppdragsverksamhet för utveckling och välfärd.