studieforbunden_220x50
    

Kulturprogram

Studieförbunden är Sveriges största kulturarena. Här kan människor både utöva och uppleva kultur. En viktig del i detta har de kulturprogram som studieförbunden anordnar. Det kan vara föreläsningar, föreställningar, utställningar och andra kulturella evenemang.

Hos studieförbunden kan Sveriges rika amatörkultur möta en publik. Mycket av det som visas upp har skapats i studieförbundens cirklar och i samarbete med kulturföreningar. Många kulturprogram ger även plats för professionella kulturutövare och föreläsare.

Studieförbundens kulturprogram lockar varje år flera besökare än de svenska biograferna. På många mindre orter är det studieförbundens kulturprogram som håller igång det lokala kulturlivet. Det är inte alltid studieförbunden själva som står på scenen. Ofta finns de med i bakgrunden, med pedagogiskt, praktiskt och administrativt stöd.

De kulturprogram som genomförs ligger till grund offentliga bidrag till studieförbunden. Därför finns tydliga regler för kulturprogram. Läs mer i Folkbildningsrådets dokument om kriterier och fördelningsprinciper för statsbidrag till studieförbunden.