studieforbunden_220x50
    

Studiecirkel

En studiecirkel är en liten grupp som lär sig något tillsammans. I stort sett alla ämnen kan förekomma. Deltagarnas intresse styr vad de vill studera.

Gemenskapen i gruppen och lusten att lära tillsammans skapar ofta en god atmosfär i studiecirkeln. Det finns några kännetecken för studiecirklar:

• Det är alltid frivilligt att delta.

• Deltagarna är aktiva och söker kunskap gemensamt.

• Alla i cirkeln bidrar till att nå målen.

• Deltagarna har stort inflytande i cirkeln – inga centrala kursplaner finns.

Alla studiecirklar har en ledare, en plan för vad man vill uppnå och ett studiematerial. Studiecirkeln har minst tre träffar, men pågår ofta längre. Vanligtvis deltar mellan tre och tio personer. Studieförbundens cirkelverksamhet kan genomföras i olika sammanhang:

• Ett stort antal cirklar annonseras ut i kursprogram och på studieförbundens webbplatser. Spännande ämnen och kunniga ledare gör denna verksamhet mycket uppskattad.

• Studieförbunden samarbetar med tusentals föreningar och anordnar mängder av cirklar i samarbete med dem.

• Många startar en studiecirkel på eget initiativ. Ofta är det en grupp människor som känner varandra och bestämmer sig för att lära sig något tillsammans. Studieförbunden ger pedagogiskt och praktiskt stöd till grupperna.

De studiecirklar som genomförs ligger till grund för offentliga bidrag till studieförbunden. Därför finns det tydliga regler för studiecirklar. Läs mer i Folkbildningsrådets dokument om kriterier och fördelningsprinciper för statsbidrag till studieförbunden.

Studiecirklarnas ämnesområden

Filosofi, flugfiske, konst, manga, hårdrock, retorik… Människors lust att lära har inga gränser och studieförbunden gör det möjligt att komma igång. En studiecirkel kan handla om nästan vad som helst. Några populära ämnesområden är:

Kultur
Musik, teater, hantverk… Kulturella och estetiska ämnen är mycket uppskattade. I studieförbunden går det både att uppleva och utöva kultur. Studieförbundens musikverksamhet lockar många – inte minst ungdomar.

Samhällsfrågor, livsåskådning och beteendevetenskap
Studiecirklarna inom detta ämnesområde har en stor bredd. Det handlar om att lära, men också om att förstå sammanhang och nå nya insikter om människan och samhället.

Data – it
Här finns allt från avancerad programmering till cirklar för personer som aldrig tidigare suttit vid en dator. Många studieförbund satsar särskilt på nybörjarcirklar, just för att IT ska bli tillgänglig för alla, i takt med att allt mer samhällsservice och information ges via nätet.

Språk och skrivande
Studieförbundens språkkurser lockar många deltagare. Intresset för att skriva har ökat starkt på senare tid.

Natur och miljö
Naturintresset är stort – och lockar till lärande. Trädgårdsodling, botanik, jakt, fiske och husdjur är några exempel på ämnen. Frågor om en mer hållbar livsstil intresserar allt fler.

Och mycket annat…
Det finns ämnen som inte ryms i dessa kategorier – eller som kombinerar flera olika ämnen. Möjligheterna att lära i en studiecirkel är närmast oändliga.

”Konst, musik och media domine­rar med 61 procent av alla cirkeltimmar”

One Response to Studiecirkel

  1. Pingback: Vad kan man ha för nytta av studieförbund?

Intresserad av att starta en studiecirkel?
Här finner du information om studieförbundens cirkelverksamhet:

– ABF
– Bilda
– Folkuniversitetet
– Ibn Rushd
– Kulturens
Medborgarskolan
NBV
– Sensus
– Studiefrämjandet
– Studieförbundet Vuxenskolan