studieforbunden_220x50
    
bild4

Uppdrag för utveckling och välfärd

Studieförbunden deltar på många olika arenor för att utveckla det svenska samhället. Utöver att anordna studiecirklar och kulturarrangemang är de aktiva inom exempelvis vård, omsorg, skola, arbetsmarknad och integration.

Ofta handlar det om uppdrag av kommuner och landsting, myndigheter, företag etc. För det mesta är insatserna kopplade till utveckling och lärande.

Studieförbundens människosyn, pedagogiska kompetens och flexibilitet gör dem till framgångsrika och efterfrågade samarbetspartners.