studieforbunden_220x50
    
tjej

Annan folkbildningsverksamhet

Annan folkbildning kan genomföras i friare och flexiblare former än studiecirkeln. Det kan till exempel handla om prova-på-dagar eller helgkurser.

”Annan folkbildningsverksamhet” ligger till grund för offentliga bidrag till studieförbunden. Därför finns tydliga regler för annan folkbildningsverksamhet. Läs mer i Folkbildningsrådets dokument om kriterier och fördelningsprinciper för statsbidrag till studieförbunden.