studieforbunden_220x50
    
har

Verksamhetens omfattning

Aktiviteter i studieförbunden. Under 2012 genomfördes i studieförbunden:

• 276 600 studiecirklar
• 59 600 aktiviteter inom verksamhetsformen ”annan folkbildning”
• 340 900 kulturprogram

Antal deltagare

Under 2012 hade studieförbunden:

• 1 747 100 deltagare i studiecirklar
• 707 800 deltagare i verksamhetsformen ”annan folkbildning”
• 17 985 100 deltagare i kulturprogram

Studiecirklarnas ämnesområden

Studiecirklar genomförs i hundratals olika ämnen. Här är de ämnesområden som samlade flest deltagare under 2011:

Ämnesområde* Andel av alla deltagare (procent)
– Musik, dans och dramatik   32,7 %
– Humaniora (språk, historia, livsåskådning)   18,6 %
– Konsthantverk   10,8 %
– Samhälls- och beteendevetenskap    6,7 %
– Personliga tjänster**    6,0 %
– Lantbruk, trädgård, Skog och fiske    5,3 %
– Bild- och formkonst    4,2 %
– Data    3,4 %
– Övriga    2,3 %

 

Kulturprogrammens inriktning
Av de 340 900 kulturprogram som genomfördes 2012 var 129 200 föreläsningar och 123 500 sång/musik. Dessa två kategorier var de i särklass vanligaste.

* Det kan vara svårt att ämnesklassificera studiecirklar. Här används ämneskategorier anpassade till svensk utbildningsnomenklatur, med vissa korrigeringar för att bättre spegla verksamheten i studieförbunden.
** I ämnesområdet personliga tjänster inryms ämnen som matlagning, turism, friskvård, konsumentkunskap etc.
Källa: Folkbildningsrådet