studieforbunden_220x50
    
trekvinnor

Vilka är deltagarna?

Deltagarna i studiecirklar finns över hela Sverige, består av unga och äldre, kvinnor och män, svenskfödda och invandrade…

Här är några siffror som speglar 2011 års studiecirkeldeltagare:

  • 57 procent av deltagarna var kvinnor, 43 procent män

Av cirkeldeltagarna var:

  • 16 procent 13-24 år
  • 23 procent 25-44 år
  • 26 procent 45-64 år
  • 35 procent 65 år och äldre
  • 17 procent av deltagarna hade invandrarbakgrund, det vill säga är själva födda utomlands eller har minst en förälder som är född utomlands.
  • Cirka 8 procent av cirkeldeltagarna hade någon funktionsnedsättning.