studieforbunden_220x50
    
tvaman

Studieförbunden och föreningslivet

Studieförbunden har starka band till folkrörelser och föreningar. Studiecirklar och kulturarrangemang genomförs ofta i samarbete med föreningar. En bra studieverksamhet är bra för föreningen. Det väcker intresse och nyfikenhet, både hos gamla och nya medlemmar.

Överallt i landet – från storstad till glesbygd – fungerar studieförbunden som stöd och bollplank föreningar och mer informella nätverk och grupper.

Enskilda personer kan inte bli medlemmar i studieförbund. I stället består medlemmarna i allmänhet av föreningar och organisationer. Flera av studieförbunden har sina idémässiga grund i folkrörelserna.