studieforbunden_220x50
    

Studieförbundet Vuxenskolan

SV: Studieförbundet Vuxenskolans vision är en värld som präglas av hållbar utveckling: samspelet mellan ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet. Genom att öka alla människors inflytande och delaktighet, stärks demokratin. SV betonar vikten av mångfald – det ger varje människa möjligheter att växa.

Folkbildningen kan aldrig vara passiv och fri från värderingar. För att fullgöra uppgiften att vara ifrågasättande och agerande måste folkbildningen stå fri i förhållande till stat och kommun när det gäller mål och arbetssätt. SV utgår från att all kunskap har lika värde, oavsett om det gäller yrkeskunskap, vetenskaplig kunskap, kunskap vi förvärvar i vardagslivet eller konstnärlig kunskap. SV vill ge människor möjligheter att utvecklas genom att erbjuda kreativa mötesplatser som studiecirklar, kulturarrangemang och föreläsningar och annan pedagogisk verksamhet. Prioriterar områden är kultur, folkhälsa, miljö och social ekonomi. SV bedriver också en omfattande internationell verksamhet.

SV bildades 1967 av Svenska landsbygdens studieförbund (bildad 1930) och Liberala studieförbundet (bildad 1948), men den första studiecirkeln inom SVs sfär startade redan 1920 i Slöinge, Halland. Där samlades ett antal ungdomar i en studiecirkel under namnet ”Fria tankars hem”. SV:s grundorganisationer är CenterpartietLiberalerna och Lantbrukarnas riksförbund (LRF). Studieförbundet Vuxenskolan driver 300 lokala kontor över hela landet och har därtill ett brett samarbete med många organisationer och föreningar.

-> Studieförbundet vuxenskolans medlemsorganisationer


SV
MynewsDesk
SVYoutube

Nya Impuls
SV ger ut kulturtidskriften Impuls, som dessutom finns tillgänglig i taltidningsform