studieforbunden_220x50
    

Studiefrämjandet

Studiefrämjandet har en särskild inriktning mot ökad kunskap om natur, djur, miljö och kultur. Studiefrämjandet hävdar allas lika värde och rätt till kunskap, kultur och bildning. Därför ska Studiefrämjandet prioritera dem som fått mindre möjlighet än andra att delta i folkbildningen.

Studiefrämjandets största verksamhetsområde, som framförallt samlar många unga deltagare, är kultur – främst musik. Utifrån ett demokratiskt synsätt ska studieförbundet i all sin verksamhet främja hållbarhet, mångfald och motarbeta främlingsskap och rasism.

Studiefrämjandet är ett partipolitiskt och religiöst obundet studieförbund som bedriver folkbildningsverksamhet över hela landet. Studiefrämjandet är en ideell förening grundad på 19 medlemsorganisationer och deras demokratiska inflytande. Studiefrämjandet är ett av Sveriges största studieförbund med ett brett utbud av studiecirklar, utbildningar, kulturarrangemang och föreläsningar och samlar varje år 240 000 deltagare i studiecirklar och kurser.

-> Studiefrämjandets medlemsorganisationer

Bild: Logotyp Studieframjandet
Studiefrämjandet på MynewsDesk
StudiefrämjandetFacebook
Studiefrämjandet på YouTube

Cirkeln
Studiefrämjandet ger ut tidskriften Cirkeln