studieforbunden_220x50
    
musik2

Unga som varker arbetar eller studerar

Fokus. De tio studieförbunden bedriver många olika typer av verksamheter tillsammans med unga som varken arbetar eller studerar. Gemensamt för alla verksamheter är att de syftar till att öka individernas självkänsla och motivation att gå vidare till studier eller arbete.

Många unga deltar dagligen i något av de tio studieförbundens verksamhet; på en konsert, ett föredrag eller en filmvisning, i en hiphopcirkel eller i en cirkel för att lära sig bättre svenska. Deltagande i studieförbundens verksamhet bygger på frivillighet och utgår från vars och ens intresse och lust. Därför är vi i studieförbunden ofta framgångsrika där andra har svårt nå fram. Hos oss får deltagarna tillfälle att knyta nya kontakter och att utveckla sin kommunikativa förmåga i samspel med andra. Genom att ge möjlighet att utveckla ett intresse eller en förmåga, samtidigt som de unga får kunskap om hur arbetsliv, samhälle, utbildning och civilsamhälle fungerar, vill vi erbjuda fler insatser för unga människor.

Med ökade resurser, inte bara för verksamhet riktad mot dessa unga utan också för uppsökande aktiviteter, är vi övertygade om att studieförbunden kan bygga broar från utanförskap till gemenskap och aktivitet.

Det kan handla om alltifrån att validera den kompetens unga får genom att vara aktiva i en förening, till att bedriva studiemotiverande verksamheter i samverkan med Arbetsförmedlingen eller kommuner. Vissa grupper av unga har särskilt svårt att bli inkluderade på arbetsmarknaden eller i det formella utbildningsväsendet. Det kan handla om unga med funktionsvariationer, unga födda i annat land än Sverige, unga utan slutförd gymnasieutbildning, samt unga i socioekonomiskt svaga områden.

De tio studieförbunden bedriver flera verksamheter för att dessa grupper av individer på ett bättre sätt ska inkluderas i samhället. Bransch- och intresseorganisationen Studieförbunden bedriver påverkansarbete gentemot statliga myndigheter, politiker och organisationer för att de tio studieförbunden ska få goda förutsättningar att bedriva verksamheter med unga som varken arbetar eller studerar.

Drakprojektet: Tillsammans lyfter vi!

Maria Dahlström

Reportage. Det finns många tusen ungdomar och unga vuxna runt om i landet som utöver arbetslöshet eller hemmasittande också ofta har problem med psykisk ohälsa. Drakprojektet vill se om det går att hitta åtminstone en del av lösningen i nätbaserade studiecirklar.

Journalisten Julia Skott har träffat Maria Dahlström och Michael Larsson, som arbetar med projektet. Läs hela reportaget

Validering inom studieförbunden

Topp1Projekt. Utgångspunkt för Studieförbundens valideringsprojekt är att kunskaper och kompetenser som införskaffats via exempelvis engagemang i civilsamhället eller i folkbildningsverksamhet kan ligga till grund för inträde på arbetsmarknaden.

Det handlar om att synliggöra vad människor kan, vad de varit med om och hur de kan översättas i kunskaper och verktyg. Och eftersom vi alla är olika, med olika ingångar till lärande, handlar det också om att hitta ett sätt att jämföra päron och äpplen – eller kanske till och med bananer och klementiner! Läs vidare om projektet

Peter Håkansson: utbildning är kanske inte allt

Peter Håkansson, Malmö högskola

Intervju. ”Satsa inte på ensidig ‘skolifiering’. Folkbilda också.” Rådet kommer från arbetslivsforskaren Peter Håkansson. Läs hela intervjun