studieforbunden_220x50
    

Studieförbunden, de unga, arbetsmarknaden och framtiden

Vi vill i denna rapport beskriva gruppen unga som varken arbetar eller studerar, belysa några områden där studieförbunden redan i
dag bedriver verksamhet samt föreslå några åtgärder som staten skulle kunna vidta för att göra det möjligt för studieförbunden att utöka sin verksamhet till att omfatta ännu fler.

  Rapport: Studieförbunden, de unga, arbetsmarknaden och framtiden