studieforbunden_220x50
    
paraply

Vår verksamhet

De tio studieförbund samlas i bransch- och intresseorganisationen Studieförbunden ska stärka folkbildningens idé och studieförbundens ställning i samhället.

Våra prioriterade områden är:

  • Etik och kvalitet
  • Kommunikation
  • Påverkansarbete och opinionsbildning
  • Förhandlingar och avtal

 

Studieförbunden ska också öka ansträngningarna för att folkbildning och bildning diskuteras och kopplas till de tio studieförbundens verksamhet.

Dessutom fortsätter det långsiktiga arbetet med att stärka studieförbundens ställning gentemot kommunerna och höja kommunbidragen. Här finns vår kommentar till regeringens folkbildningsproposition Allas kunskap – allas bildning.
________________________

Kommentarer till regeringens vårbudget

Digital människa i folkbildning_litenVårbudget 2016. Vi har läst regeringens vårbudget med studieförbundsglasögon.

Vi fann mycket intressant och har också kommenterat flera områden såsom: medel till folkbildning med asylsökande, kontakttolkutbildningarnas status, validering och digital delaktighet och IT-tjänster. Sammanfattning och kommentarer kan du ta del av här.

________________________

Publikrekord!

PublikrekordMusikrapport. I Sverige gick 8,7 miljoner personer på konserter anordnade av studieförbunden under 2014. Det är fler än någonsin, och trenden har pekat uppåt de senaste tio åren. Även deltagandet i musikstudiecirklar har ökat.

I musikrapporten ”Publikrekord” presenteras sammanställningar av studieförbundens musikverksamhet i siffror samt regionala jämförelser.

Vi presenterade musikrapporten under politikerveckan i Almedalen 2015. Vilken är studieförbundens roll för det det lokala musiklivet? Hur kan kommuner och studieförbund samverka för att möjliggöra för ännu fler att utöva och uppleva musik? Här kan du ta del av samtalet

________________________

FOKUS

Under rubriken Fokus samlar vi extra intressanta ämnen och frågor inom studieförbundens verksamhet.

Material från studieförbundenPå vår materialsida hittar du aktuellt material från Folkbildningsförbundet.