studieforbunden_220x50
    
paraply

Vår verksamhet

De tio studieförbund samlas i bransch- och intresseorganisationen Studieförbunden ska stärka folkbildningens idé och studieförbundens ställning i samhället.

Våra prioriterade områden är:

  • Etik och kvalitet
  • Kommunikation
  • Påverkansarbete och opinionsbildning
  • Förhandlingar och avtal

 

Studieförbunden ska också öka ansträngningarna för att folkbildning och bildning diskuteras och kopplas till de tio studieförbundens verksamhet.

Dessutom fortsätter det långsiktiga arbetet med att stärka studieförbundens ställning gentemot kommunerna och höja kommunbidragen.

FOKUS

Under rubriken Fokus samlar vi extra intressanta ämnen och frågor inom studieförbundens verksamhet.

Material från studieförbundenPå vår materialsida hittar du aktuellt material från Folkbildningsförbundet.