studieforbunden_220x50
    

Etik och kvalitet

Arbetet med etik- och kvalitetsfrågor ska bidra till att studieförbunden genomför sitt samhällsuppdrag, som anordnare av folkbildning, men hög trovärdighet och kvalitet.

Inom Studieförbunden har en uppförandekod/ett etiskt förhållningssätt tagits fram som riktningsvisare för studieförbundens branschgemensamma agerande. Under året ska den och andra gemensamma frågor mellan studieförbunden hanteras av branschen själv.

Samverkansgruppen för Etik och Kvalitet ska bedriva erfarenhetsutbyte kring systematiskt kvalitets- och etikarbete i studieförbunden och ska fungera som samtalspart för Folkbildningsrådet gällande uppföljning och redovisning av kvalitetsarbetet.

Inför nya riktlinjer för folkbildningsanslaget 2017 ska samverkansgruppen undersöka gemensamma behov samt göra en risk- och väsentlighetsanalys av det nya regelverket.

Mål: Studieförbunden ska under 2016 forma det nya gemensamma forumet för etik och kvalitetsfrågor samt utveckla arbetet i relation till Folkbildningsrådet.

Ledamöter

David Samuelsson
Studieförbunden
Sammankallande
Göran Hellmalm
Studieförbunden
Sekreterare

Cecilia Öberg
ABF
Eva Ekegren
Studieförbundet Vuxenskolan 

Mikael Strömstedt
Studiefrämjandet

Peter Hansson
Medborgarskolan

Ingela Ek 
Folkuniversitetet

Kati Hirvonen 
Bilda

Dzenana Vitkovic 
Ibn Rushd

Ann-Borres Back
NBV

Inga Cederberg
Kulturens

Cecilia Bergström
Sensus