studieforbunden_220x50
    
Fokus Folkbildningsförbundet 2014

Fokus

Här samlar vi extra intressanta ämnen och frågor inom studieförbundens verksamhet. Vi vill uppmärksamma hur de tio studieförbundens aktiviteter kommenterar eller sätter agendan i den aktuella samhällsdebatten. Under 2016 kommer fokus för Studieförbunden och dess medlemmar ligga på studier för asylsökande och insatser för unga som varken arbetar eller studerar.

Insatser för unga som varken arbetar eller studerarStudier för asylsökande