studieforbunden_220x50
    
Unga-och-arbetsmarknaden---Foto---Marja-Beckman

Unga utan arbete

Självförtroende, gemenskap och arbete. Idag finns ett ökat antal unga som varken arbetar eller studerar. Det rör sig om 120 000 och i de nationella registren saknas kunskap om vad 30 procent av dessa gör. Många studieförbund genomför redan framgångsrika projekt för unga med stöd från svenska ESF-rådet – och de är också beredda att göra mer.

Unga får jobb
”Kursen var perfekt! Vi fick inte sitta i skolbänken utan diskuterade mycket hur man beter sig i en butik” säger Jessica Wase Hall. ”Jag träffade nya vänner och fick ett bredare nätverk” berättar Rami Messi Ali. De är två ungdomar som har fått arbete efter att ha deltagit i studieförbundens projekt. Läs intervjuer med dem här på sidan.

Framgångsfaktorer för studieförbundens arbetsmarknadsutbildningar
• En människosyn som bygger på allas delaktighet
• Pedagogisk kompetens
• En kunskapssyn med utgångspunkt i individens vilja till lärande
• Flexibilitet
• Breda nätverk i föreningslivet och övriga samhället

Studieförbunden vill göra mer för unga arbetslösa
I brev till regeringen har Folkbildningsförbundet lyft frågan om insatser för unga arbetslösa, och kommit med idéer för hur studieförbunden kan intensifiera sina insatser. Läs brevet här.

Validering
Framtidens arbetsmarknad är kunskapsintensiv. Den höga omställningstakten ställer frågan om ett livslångt lärande på sin spets. Folkbildningen ger ny kunskap till deltagarna men också en ökad social kapacitet och stärkt självkänsla. Studieförbunden arbetar tillsammans via Folkbildningsförbundet med ett projekt om validering av generella kompetenser. Här kan du läsa mer om projektet.

Bläddra fram och läs hela kapitlet Arbetsliv och livslångt lärande här nedan (med början på sid. 39).

Fokus

Artiklar: Folkbildning
& ungas arbetsmark-nad i forskningen:

- Studieförbunden kan sänka tröskeln till jobb
. Hur ska du få en ingång till arbetsmarknaden, om du är i ett sammanhang där alla är arbetslösa, har samma etniska bakgrund och ålder? Här har studieförbunden och folkbild-ningen en given uppgift, menar Peter Håkansson som är arbetslivsforskare vid Malmö Högskola. Läs mer

Kritik mot en ensidig utbildningslinje. Sverige har en rekordhög ungdomsarbetslöshet. Peter Håkansson har forskat på problemet för unga att gå från skola till jobb, och han är kritisk till en ”skolifiering” som inte ger de sociala nätverk som t.ex. folkbildning bidrar med. Läs mer

”Ungdomsarbetslösheten- om övergångsregimer, institutionell förändring och socialt kapital”
Peter Håkanssons avhandling i ekonomisk historia  finns publicerad på Lunds universitets hemsida. Läs den här

ESF-projekt
Grenverket, Bumerang, Forma, Nystart, The Gottsunda Way, Min tur, Etablering Stockholm, Kompetensbyrån, Compass Ulricehamn, Kulturentreprenörskap…
I svenska ESF-rådets projekt-bank kan du läsa om flera arbetsmarknadsprojekt som studieförbunden driver. En del har särskilt fokus på unga, andra är öppna för alla åldrar.