studieforbunden_220x50
    

Jessica, 24 – Kortkurs gav jobb

Jessica_webb Kortkurs i butik gav jobb. Det började som en vanlig kurs som man måste gå för att behålla sin arbetslöshetsersättning, men Jessica Wase Hall blev glatt överraskad.

Kursen hos ABF var ”väldigt, väldigt rolig”. Idag har hon fast anställning. Jessica är 24 år och kassaledare på den kombinerade butiken/restaurangen Urban Delis nya filial i Sickla i södra Stockholm. För tre år sedan var hon arbetslös efter att ha lämnat hemstaden Mjölby för Stockholm, där hennes nuvarande sambo bor.

Eftersom Jessica var intresserad av att arbeta i butik föreslog hennes arbetsförmedlare att hon skulle söka en yrkesutbildning, inom butik, café och lagerintroduktion, arrangerad av ett dotterbolag till ABF Stockholm vid namn ELVIRA Kunskapsutveckling.

– Kursen var perfekt! Det var väldigt, väldigt roligt. Vi fick inte sitta i skolbänken utan diskuterade mycket hur man beter sig i en butik. Vi pratade om kundinteraktion, till exempel hur man bemöter en arg kund på bästa sätt.

Utbildningen var 15 veckor lång. Nästan halva kursen (sju veckor) bestod av praktik. Jessica fick praktikplats på Urban Delis butik vid Nytorget i Stockholm. Fyra dagar i veckan var hon i butiken, och den femte dagen gick hon i skolan.

– I skolan pratade vi om veckan som gått, jag fick tips och idéer och de frågade om jag trivdes och allt gick bra, säger Jessica.

Jo, allt gick bra. Jessica fick först en sommaranställning som redan i augusti övergick till fast anställning. Jessica säger att hon är uppfostrad att tänka positivt. För en del av Jessica kurskamrater har det varit svårare att tro på sin egen förmåga, konstaterar Carina Wahlund Järvi. Hon är vd för ELVIRA Kunskapsutveckling där Jessica Wase Hall utbildade sig.

– Folkbildningstanken innebär frivillighet och delaktighet. Vanligtvis erbjuds ungdomar som hoppat av skolan en orienteringskurs till Komvux, men det funkar inte för de här ungdomarna. Vi måste gå ”bakvägen” för att fånga deras intresse och förstärka deras positiva sidor, få dem att känna att även om de har många dåliga erfarenheter har de också andra sidor som de kan utveckla hos sig själva, säger Carina Wahlund Järvi.

– Våra deltagare är 17–24 år och har befunnit sig ganska långt ifrån arbetsmarknaden. Många av dem har inte slutfört gymnasiet och kan ha haft neuropsykiatriska funktionsnedsättningar eller sociala problem, oftast en blandning av alltihop. Våra lärare är experter inom sina respektive ämnesområden, handel och service men också inom café och lager- och logistik. Det är inga duvungar, de flesta har 25–30 års yrkeserfarenhet. Förutom de ämnesmässiga kunskaperna har de också ett personligt engagemang.

Vi vill veta så lite som möjligt om ungdomarnas bakgrund – även om de har varit struliga så vill vi inte ha fördomar utan hitta det lilla fröet av intresse som finns i dem och se varje individs förutsättningar, berättar Carina Wahlund Järvi.

Att jobba med dessa ungdomar kräver sitt engagemang – man kan inte bara undervisa mellan klockan 9 och 15 och sedan gå hem. Ibland innebär jobbet att man får sms:a sina deltagare på kvällarna och att ha telefonkontakt med dem när de bryter ihop eller har annat behov av stöd. På utbildningen arbetar lärare och deltagare mycket med att stärka självkänslan, att interagerar med andra och att kunna påverka situationer med sitt eget beteende.

– De slipper inte undan! Kommer de inte på morgonen ringer vi och väcker dem. Vi försöker få dem att förstå vad det innebär för dem själva om de inte kommer i tid, och vilka konsekvenser det får. Mycket handlar om attityd och värderingar – det är lätt att tänka att allt är skolans fel. Vi försöker vända på det och visa möjligheterna. Ofta är det osäkerhet som ligger bakom en negativ attityd, säger Carina Wahlund Järvi.

Lärarna har hållit täta kontakter med arbetsgivarna genom att regelbundet besöka dem och exempelvis fråga vad arbetsgivarna anser att deltagaren behöver arbeta mer med.

– Många är inte vana vid att bli sedda och bekräftade. Det händer att de blir utagerande och aggressiva mot oss. Det är ofta en form av test; står vi pall för det? Många av dem har inte träffat så många vuxna som de kan lita på.

I grunden handlar det ändå om att deltagarna blir medvetna om hur deras agerande påverkar andra och vilka konsekvenser deras handlande får och att de själva måste ta eget ansvar.

– Redan i början av kursen säger vi: Vi kommer inte att ge er något jobb, men vi kommer att öppna dörrar för er och ge er verktyg. Det är du som ska gå igenom dörren och ta steget ut på arbetsmarknaden.

Text och foto: Marja Beckman

______________

Projektet Grenverket ägs av Samordningsförbundet Östra Södertörn och genomförs av ABF Stockholms dotterbolag ELVIRA Kunskapsutveckling. Det finansieras med pengar från ESF, Europeiska Sociala Fonden.

knapp_fokus_unga_utan_arbete