studieforbunden_220x50
    

Linus & Johanna – Unga Kalmar

Foto: Øyvind_SvilandHälsa och arbete – små steg framåt med Unga Kalmar. Med hjälp av personlig utveckling får unga långtidsarbetslösa och sjuka hjälp att komma vidare i Folkuniversitetets projekt Unga Kalmar. En musikkurs blev Linus väg tillbaka till arbetslivet efter att ha varit utbränd. För Johanna var projektet ett sätt att komma ut och träffa folk efter många års sjukdom. Projektledaren David betonar att alla mellan 19 och 29 år är välkomna.

Linus.
Linus arbetade som personlig assistent när han blev utbränd. Efter en längre tids sjukskrivning och arbetslöshet var det svårt att söka jobb. Vägen tillbaka hittade han med hjälp av kreativa kurser när han deltog i Folkuniversitetets projekt Unga Kalmar.

– Det var skönt att komma ifrån Arbetsförmedlingens lokaler. När man har varit borta ifrån arbetslivet ett tag måste man jobba med flera delar av sig själv. Både emotionellt och socialt. Jag behövde ett stöd till utrymme för reflektion och hjälp till att stärka självförtroendet och självkänslan, säger Linus som deltog i Unga Kalmar under knappt ett år, från våren 2012 till våren 2013.

– När man bara söker arbete blir livet lätt lite skralt. För att bli framgångsrik i ett jobbsökande kan det behövas en annan input för att få ny energi och inspiration, säger Linus.

Under sin arbetslösa period gick han kurser i formgivning och textil vid Studiefrämjandet. Folkuniversitetets projekt kändes som en naturlig fortsättning.

– Jag har ett musikintresse och har spelat gitarr och sjungit i kör. På Unga Kalmar gick jag en kurs i inspelningsteknik och fick hjälp att spela in en demo med mitt egna material. Det var väldigt tillfredsställande och roligt. Dessutom fick jag en social ram där jag kunde träffa andra människor i samma situation, även om de var lite yngre än jag, säger Linus, som hann fylla trettio år under projektets gång.

Hösten 2013, efter avslutat projekt, började Linus läsa en tvåårig yrkeshögskoleutbildning i psykosocialt arbete.

– Den är inriktad på människor i beroendeställning. När jag är färdig med utbildningen kan jag till exempel arbeta med människor som har psykiska funktionsnedsättningar, inom kriminalvården eller psykiatrin, berättar Linus och tillägger att utbildningen passar honom bra eftersom han är mycket intresserad av ämnen som psykologi, sociologi och etik.

Johanna
Ända sedan hon var ett litet barn har Johanna haft problem med magen. Hon har haft svårt att ta upp näring och att gå upp i vikt. Trots otaliga undersökningar och sjukhusvistelser har ingen kunnat hitta felet. När hon hade börjat högstadiet tyckte vårdpersonalen att hon såg ledsen ut och skickade henne till psykiatrin. Hon fick antidepressiva mediciner, men ingenting hjälpte direkt.

– I gymnasiet var jag så dålig att jag inte kunde gå i skolan utan fick gå i sjukhusskola, berättar hon.

Då hade hon i flera år vårdats inom psykiatrin eftersom hon utvecklat ångest och panikattacker till en följd av magproblemen. Till slut bytte hon läkare och fick göra en rektoskopi där det visade sig att hon hade blod och sår i tarmen.

Först då fick hon diagnosen Chrons sjukdom, som är kronisk men går att leva med om man får rätt behandling. Den enda förklaring hon fick till att ingen gjort retroskopi på henne tidigare var att läkarna inte velat göra en så hemsk undersökning på ett litet barn. Dessutom spelade hennes bakgrund inom psykiatrin roll – läkarna trodde att hennes symptom berodde på att hon mådde psykiskt dåligt. Trots motgångarna har 25-åriga Johanna hunnit bli mamma till tre barn.

– När jag har varit gravid har jag mått jättebra. Jag som har varit sjuk och mått dåligt hela livet! säger hon.

Projektet Unga Kalmar hjälpte henne på många sätt.

– När jag kom dit hade jag precis fått min diagnos. Jag var där i över två år. Övningen att vara bland folk var viktigast för mig. Helhet i livet var ett tema, och ett annat var personlig utveckling. Det var jättebra. Vi fick skriva cv och pratade om självkänsla och självförtroende, säger hon.

Efter diagnosen har Johanna börjat må bättre. När hon efter en tid kunde delta i Unga Kalmar varje dag började hon känna att programmet upprepades. Mot slutet hade hon gärna velat få fler utmaningar. Hennes mål är nu att bli undersköterska så att hon kan hjälpa andra.

– Jag vet ju hur det är att ligga på sjukhus, konstaterar hon.

 

Text: Marja Beckman
Fotot på David Turesson (projektledare) är taget av Øyvind Sviland.

Fotnot: Linus heter egentligen något annat. Han vill inte ha med sitt namn i artikeln.

______________

Unga Kalmar är ett projekt för 19–29-åringar som behöver hjälp att komma tillbaka från sjukdom eller långvarig arbetslöshet. Projektet finansieras av Europeiska Sociala Fonden och ägs av Folkuniversitetet i samarbete med Landstinget i Kalmar län, Försäkringskassan, Kalmar kommun och Arbetsförmedlingen.

Projektet Unga Kalmar
är format för att passa deltagarna utifrån deras situation. Deltagarna är mellan 19 och 29 år och har antingen aktivitetsersättning från Försäkringskassan eller försörjningsstöd (det som tidigare kallades socialbidrag). De kan ha varit sjuka, utbrända eller ha en diagnos som har orsakat svårigheter i deras liv. Alla får individuella kursplaner.

– Deltagarnas dagar ser olika ut beroende på hur de mår, vad lä-karna säger och hur pågående vårdinsats ser ut, men vi an-ordnar gruppaktiviteter tre timmar åt gången fyra dagar i veckan, antingen förmiddagar eller efter-middagar. Deltagarna är här så mycket de orkar med, berättar projektledaren David Turesson.

Dessutom får varje deltagare en-skild handledning och hjälp att sätta upp mål.

– Vi vill ge dem själva så mycket ansvar som möjligt och försöker utgå från vad det är de vill göra.
Ett tema under projektet är frisk-vård och hälsa.

– Vi ser ju att en del deltagare har problem med de bitarna. Både sömn, mat och motion kan vara problematiskt, så det är ämnen vi tar upp i grupp-diskussionerna, säger David Turesson.

Personlig utveckling är ett annat tema. Efter mottot ”helhet är livet” får deltagarna göra ”metaplaner” för olika delar av livet. De får hjälp att se vad de är bra på och vilka svårigheter de måste jobba vidare med. Enligt David Turesson har deltagarna haft stor nytta av att dela med sig och höra vad andra har för erfar-enheter. Ett fjärde tema är kultur och samhälle där diskussioner kan handla om allt från vad kultur är till för, hur samhället fungerar och var man kan hitta praktik-platser. Målet med Unga Kalmar är att deltagarna ska komma när-mare arbetsmarknaden. David Turesson är nöjd med resultaten.

– Det är svår målgrupp eftersom många mår rejält dåligt. Vi tackar inte nej till någon, utan alla är välkomna att prova på verk-samheten och alla har enskilda planeringar som ska passa för dem.

En viktig del är också att sam-verka. Var sjätte vecka har Unga Kalmar möten med andra som är i kontakt med deltagarna, till exempel Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, behandlare och boendestödjare. På så sätt slipper deltagarna berätta samma sak för flera personer. Hur länge man deltar i projektet är också individuellt. Det finns deltagare som har varit med ända sedan starten i maj 2011, medan andra hoppar av eftersom de inte är redo att gå vidare.

– De flesta som har lyckats bra har deltagit i ungefär ett år. Det krävs tid när man har börjat på så låg nivå. Så länge du har behov får du gå kvar, berättar David Turesson.

– Vi pratar inte sjukdom här, utan tar vara på det som är friskt och framåt.

knapp_fokus_unga_utan_arbete