studieforbunden_220x50
    
trad

Folkbildningspolitik

Överallt där möten sker. Folkbildningspolitik rör frågor om bildning, kultur och livslångt lärande. SIFO-undersökningar visar att folkbildningen har stort stöd bland politiker och allmänhet.

En majoritet av svenskarna har någon gång deltagit i de tio studieförbundens verksamhet. Folkbildningen bygger på ett gemensamt engagemang från många människor, från föreningslivet och samhället.

Folkbildning används som verktyg i alla typer av politikområden. Det kan handla om arbetsmarknad, jämställdhet, skogsbruk, situationen för ungdomar, sociala frågor, psykisk hälsa, utbildning, digital delaktighet eller utveckling av föreningslivet; överallt där människor och organisationer har behov av att mötas för att lära mer tillsammans.

Till den organiserade folkbildningen räknas verksamhet hos studieförbund och folkhögskolor. Anna Ekström är gymnasie- och kunskapslyftsminister med ansvar för folkbildningsfrågor.

2017-01-31 Debatt: En av tio är inte digitalt delaktig

2016-10-04 Debatt: Glöm inte folkbildningens insatser för asylsökande! (Dagens samhälle)

2016-09-28 Sammanfattning av regeringens budget för 2017 ur ett studieförbundsperspektiv

2016-09-20 Studieförbundsperspektiv på regeringens budgetförslag 2016

2015-10-26 Uttalande med anledning av våldsdådet i Trollhättan