studieforbunden_220x50
    
Folkochbildning 2016

Folk & bildning

Konferens. Folk & bildning är en årlig mötesplats om folkbildning hos de tio studieförbunden. Ett tillfälle att möta nya idéer och skapa nätverk samt lyssna till internationella perspektiv och jämförelser. Vi gör plats för politiska samtal, möten med deltagare, kultur och intressanta föreläsare.

2016 bjöd bransch- och intresseorganisationen Studieförbunden för första gången in till Folk & bildning, en dag om de tio studieförbunden som samhällsaktörer. Teman för dagen var ungas arbetsmarknad och nyanländas etablering.

Folkbildning med asylsökande och unga utan arbete ger växtkraft till individer och samhälle. De tio studieförbunden arbetar med vuxnas lärande och social mobilisering. Vi frågar oss: På vilket sätt gör studieförbunden skillnad i samhället? Vilka är deras styrkor och svagheter?

Ur programmet:

Studieförbunden som samhällsaktörer
Monica Widman Lundmark, ordförande Studieförbunden

Musik: I Wish I Was a Fish

Studieförbunden, de unga och framtiden
Medverkande: Inger Ashing, nationell samordnare för unga som varken arbetar eller studerar, Michaela Zankl, regionchef Folkuniversitetet, Patrik Karlsson, arbetsmarknadsexpert Svenskt Näringsliv, Gunnar Anderzon, utredare SKL. Samtalsledare: Göran Hellmalm

Kommentarer från studieförbundsföreträdare: Ann-Sofie Henriksson (Medborgarskolan), Johnny Nilsson (Studiefrämjandet), Fredrik Hedlund (Sensus studieförbund). Samtalsledare: David Samuelsson, Studieförbundens generalsekreterare

Studiecirkel, etablering och nyanlända
”Migration, demografi och folkbildning – nu och i framtiden” ett föredrag av Mats Karlsson, direktör Utrikespolitiska Institutet

Kommentarer från studieförbundsföreträdare, Solveig Westerbom (Studieförbundet Bilda), Jonatan Hjort (NBV), Nina Larsson (Studieförbundet Vuxenskolan). Samtalsledare: Anna Morin

Performance: Med konsten som vapen. Wejdan Derky

Etableringsperspektiv från regeringen och de tio studieförbunden
”Etablering av nyanlända och unga mellan jobb och skola.” Erik Nilsson, statssekreterare Utbildningsdepartementet, Monica Widman Lundmark, ordförande Studieförbunden

Ministerbesök
Anna Ekström, ny minister med ansvar för folkbildningsfrågor, om sin syn på de tio studieförbunden och folkbildningen. I samtal med David Samuelsson, generalsekreterare Studieförbunden

Musik: Voices of Humanity

_____________________________

Bilder från konferensen 2016
220
Se bilder här.

Vill du veta mer?

Vänligen kontakta Nathaly Salas (kommunikationsansvarig):
070-819 10 09 / nathaly@studieforbunden.se