studieforbunden_220x50
    
bild5

Internationellt

Folkbildningen i Sverige; studieförbund och folkhögskolor agerar tillsammans i europeiska frågor för att på bästa sätt hålla koll på och påverka i de frågor som är viktiga för oss. 


Memberlogo1_transpStudieförbunden är medlem i EAEA, European Association for the Education of Adults, en europeisk paraplyorganisation med huvudkontor i Bryssel. EAEA arbetar med påverkan gentemot de europeiska institutionerna; parlamentet, kommissionen och rådet. Via EAEA har folkbildningen i Europa en tydlig företrädare i Bryssel.
 

Lättare att bjuda in Europa

EAEA inleder nu ett arbete med att samordna information kring Grundtvigaktiviteter. Studieförbund som genomför Grundtvigprojekt (inom ramen för Erasmus+, se nedan) och vill bjuda in personer och organisationer från andra länder att delta skickar information till EAEA. Medlemmarna i EAEA kommer sedan få dem i regelbundna utskick. Kontaktperson hos EAEA är Tania Berman: tania.berman@eaea.org

Erasmus+

I januari 2014 sjösätts det nya EU-programmet Erasmus+, vilket ersätter de tidigare programmen för livslångt lärande, inklusive Grundtvig. Ett ökat fokus ligger på arbetsmarknad, tillväxt och anställningsbarhet. De gamla programmen blir kvar som ”markörer” i Erasmus+ vilket är en viss framgång för det livslånga lärandet där folkbildningen ingår.

”Det har skett stora förbättringar sedan kommissionens första planer, vilket vuxenutbildningsvärlden kan glädjas åt. Parlamentet har stått fast vid de gamla programnamnen, som Grundtvig, och jag är glad över det stödet för vuxnas lärande” kommenterar EAEA:s generalsekreterare Gina Ebner.

Läs mer om programmet och vad det kan innebära för stöd till folkbildningens projekt och samarbeten i Europa:

Vad händer med Grundtvig?

Om Erasmus +

Nordiska Syster-organisationer

Voksenopplæringsforbundet (VOFO), Norge

Dansk Folkeopplysnings Samråd  (DFS), Danmark

Leikn, Island

Bildningsalliansen, Svenskfinland