studieforbunden_220x50
    
bild1

Projekt

Validering i studieförbunden
Projektarbetet med validering syftar till att stärka studieförbundens roll inom området validering och NQF – det nationella ramverket för kvalifikation av utbildningar.

Kontinuerlig information om vad som händer i projektet finns på projektets Facebooksida. Projektledare: Anna Lundqvist.

Folkbildning i Norden
Projektet lyfter fram nordiska exempel på folkbildningens och civilsamhällets insatser för att stärka nyanländas möjligheter att komma in på arbetsmarknaden. Läs mer om projektet.

digidelnätverketDigidelnätverket
Vi deltar i samverkansledningen för Digidelnätverket – ett icke-hierarkiskt, obundet och demokratiskt nätverk som arbetar för ökad digital delaktighet i Sverige. Nätverket har bildats efter det att kampanjen Digidel2013 avslutades i december 2013. Samverkansledningen träffas fyra gånger per år, och varje kvartal har en kvartalsansvarig som initierar möten, besvarar frågor och är kontaktperson in i nätverket. Läs vidare