studieforbunden_220x50
    
Digital utveckling i studieförbunden

Digital utveckling

De tio studieförbunden och deras bransch- och intresseorganisation arbetar sedan länge med frågor kring digital delaktighet. Under 2015 fokuserade vi på utveckling och frågor om folkbildningen och människan i den digitala åldern. Det övergripande syftet var att öka studieförbundens möjligheter till positiva processer och undanröja hinder för digital delaktighet både externt och internt. Vad innebär en alltmer genomgripande digitalisering för det livslånga lärandet?

I Folkbildningsrådets “Rådslaget om digital utveckling” 2014 påbörjade studieförbunden samtal kring hur folkbildningsverksamheten påverkas av den digitala utvecklingen och vad den innebär för oss framöver. Utgångspunkt var den folkbildningspolitiska skriften “Vägval & Vilja”, statens fyra syften för folkbildningen samt de enkäter som gjorts i alla studieförbund.

Den digitala människan och studieförbunden

Den digitala människan och studieförbundenReferensgruppen för digital utveckling har arbetat fram denna satsning som bestod av ett seminarium medWorkLab den 25 november 2015.

Med ”Den digitala människan och studieförbunden” satte vi fokus på digital utveckling i våra organisationer. Satsningen syftade till att öka vår kompetens genom att ta del av ny forskning och får möjlighet att planera framåt som ledningar och verksamhetsledare. Studieförbunden rustar sig för att ligga i framkant när det gäller livslångt lärande i en digital tidsålder! Läs mer

Worklab föregicks av tre webbinarier med tillhörande informationsfilmer:

tisdag 13/10: Fokus: Omvärldtisdag 3/11: Fokus: Konkret praktik tisdag 17/11: Fokus: Forskning Läs mer om webbinarierna

Digital utveckling

Under 2015 pågick det ett studieförbundsgemensamt arbete med syftet att diskutera och utarbeta strategier för  studieförbundens och folkbildningens utveckling i ett digitaliserat
samhälle.

Arbetet, som genomfördes med Studieförbunden (tidigare Folkbildningsförbundet) som plattform, drevs i samarbete med en referensgrupp med representanter från alla tio studieförbund:

Tomas Lindgren (ABF), Kerstin Namuth (Folkuniversitetet), Mustafa Tumturk (Ibn Rushd studieförbund), Gustav Sjöstedt (Kulturens), Jesper Fagerqvist (Medborgarskolan), Leif Andersson (NVB), Anette Sjödin (Sensus), Marcus Pehrsson (Studiefrämjandet), Eva Hennevelt (Studieförbundet Vuxenskolan), Anders Karlsson (Bilda)