studieforbunden_220x50
    
Tinder Foundation_3

Den digitala människan och studieförbunden

Förbundsgemensamt projekt

Referensgruppen för digital utveckling har arbetat fram denna satsning som består av en konferens på Tekniska museet i Stockholm 24-25 november samt tre tillhörande webbinarier under oktober och november månad.

Med ”Den digitala människan och studieförbunden” sätter vi fokus på nätbaserad utveckling i våra organisationer. Vi ökar vår kompetens genom att ta del av ny forskning och får möjlighet att planera framåt som ledningar och verksamhetsledare. Studieförbunden rustar sig för att ligga i framkant när det gäller livslångt lärande i en nätbaserad tidsålder!

Webbinarier

Helen Milner, Tinder Foundation

Helen Milner, chef för brittiska Tinder Foundation, medverkade i vår första kortfilm med tema ”Omvärld”

Vi förberedde oss med tre filmreportage och tre webbinarier för en gemensam konferens. Målgrupp för de nätbaserade seminarierna, liksom för konferensen, var människor med ledningsfunktioner inom studieförbunden.

Den 17 november 2015 fokuserade vi på forskning, yttrandefrihet och digitala spår:

Forskaren, nätaktivisten och analytikern Marcin de Kaminski arbetar sedan 2014 som metod- och ämnesföreträdare för yttrandefrihet och ICT på Sida. Hans tankar utgjorde utgångspunkt och språngbräda för samtalet, där han också deltog. Läs mer

Bakgrund

Den digitala människan och studieförbunden kom till som ett resultat av studieförbundens gemensamma vilja att följa upp det arbete som gjordes under Folkbildningsrådets rådslag om digital utveckling 2014.* 

2015 ville studieförbunden ta arbetet och samtalet vidare in i sina organisationer. En referensgrupp med en representant per studieförbund, samt representanter för Folkbildningsförbundets kansli och Gustavgrupp utgjorde det gemensamma navet för diskussion och förankring, planering och samordning av ett fortsatt gemensamt arbete för nätbaserad utveckling och delaktighet. Referensgruppens målsättningar för året var:

– Nätbaserad utveckling och delaktighet ska genomsyra studieförbundens alla samarbets- och utvecklingsfunktioner. Därför inleder vi arbetet med att initiera möten med Etik-, Demokrati-, validerings-, kvalitets- och Gustav-gruppen.

– Belysa digital utveckling med studieförbundens särskilda möjligheter och utmaningar som fokus. Därför genomfördes en konferens med inriktning mot spetskompetens. Målgrupp: strateger, utvecklingsledare och chefer inom studieförbunden.

– Vi skulle även erbjuda utvecklingsmöjligheter för spetspersoner inom förbunden, t.ex. IT-pedagoger som själva behöver påfyllning och utveckling. Arrangemang skulle kunna genomföras regionalt.

–  Studieförbunden ansvarade för verksamhetsuppföljning och redovisning av de enskilt tilldelade medlen för digital utveckling och delgav sina resultat till Folkbildningsförbundet.

– En uppföljning av det gemensamma arbetet 2015 redovisades i den årliga verksamhetsberättelsen hos Folkbildningsförbundet.

* Fem perspektiv i form av önskemål och behov togs fram av Folkbildningsrådets rådslag om digital utveckling: *Digitalt kompetenslyft *Behovsanpassat tekniklyft *Kunskap- och erfarenhetsutbyte *Gemensamma mänskliga och materiella resurser * Statsbidrag ska främja digitalisering. Som särskilt viktigt lyftes fram att studieförbundens ledningar behöver och vill bli bättre insatta i vad den digitala utvecklingen kan innebära idag och i framtiden.

Inspiration och inledning

specialvisning av MegaMindSpecialvisning

Tekniska museet. Konferensen  ”Den digitala människan och studieförbunden” rivstartade med en presentation och specialvisning av Tekniska museets utställning ”MegaMind.”

Det går att följa konferensen via vår tagboard #stfbDigital

Program 25/11: Talare, utmanare och WorkLab

Den digitala människan och studieförbundenKonferens

Plats: Tekniska museet, Stockholm
Tid: 25 november kl. 9.00-16.00

9-12 Föreläsare och utmanare:

Henrik Hansson, Stockholms Universitet, gör en spaning och ger oss en utmaning på temat “Lärande och forskning i den digitala tidsåldern”. Han tar också upp möjligheter med samverkan studieförbund och forskning i en digital tid.

Jan Gulliksen, ordf. för Digitaliseringskommissionen gör en spaning och ger oss en utmaning på temat ”Bäst i världen på Digitalisering”.
Nätbaserat lärande är mer än bara delaktighet. Gulliksen talar utifrån de slutsatser som kommer att presenteras i slutrapporten “Digital Agenda för Sverige”.

Johanna Frelin, VD för utbildningsföretaget Hyper Island gör en spaning och ger oss en utmaning. ”Framgångsrikt ledarskap i en digital värld” . Frelin kommer att sätta våra traditionella sätt att arbeta och organisera oss i kontrast med mer rörliga arbetssätt i en snabbrörlig nätbaserad värld.

12 Lunch

13 WorkLab: Vi arbetar inom respektive studieförbundsgrupp med framtidsfrågor kring nätbaserad utveckling. Utgångspunkt är talarnas input och utmaningar.

15.30 Den digitala människan och studieförbunden: En sammanfattning av de prioriterade utmaningar studieförbunden vill ta tag i enskilt och tillsammans i framtiden.

16 Avslutning

Programmet som PDF

Det praktiska

Hitta till Tekniska Museet:
Adress: Museivägen 7, Gärdet i Stockholm.
Ta sig dig med kollektivtrafik: Buss 69 till hållplats Museiparken.

Vackra promenad- och cykelvägar utmed Djurgårdsbrunns kanal.

Parkering & karta

Internetdagarna 2015

internetdagarna2Folkbildningsförbundets konferensdagar ligger i direkt anslutning till Internetdagarna. Internetdagarna är den stora årliga mötesplatsen för alla som är intresserade av webben.

Vi rekommenderar att ni, om möjlighet finns inom era studieförbund, tar chansen att delta.