studieforbunden_220x50
    
Inkludera flera toppbild

Inkludera flera i den digitala vardagen

Är det statens ansvar att sörja för att alla skall ha samma möjligheter att delta i det digitaliserade samhället? Vilken roll spelar folkbildningen? Vem ska betala? Ska vi fokusera på utsatta grupper som behöver stöd, eller är detta en universell angelägenhet?

Den digitala klyftan är idag verklighet. Allt fler tjänster flyttas över till nätet, vilket gör dem tillgängliga, men bara för de som behärskar tekniken. Detta sker i alla nordiska länder och det finns olika nationella strategier för att möta utmaningen.

Projektet har en egen hemsida, som är ett högst levande dokument.

Pressmeddelande: Nordiskt seminarium för digital inkludering 20 maj

Mynewsdesk: Nordiskt seminarium för digital inkludering

Projektet InkluderaFlera jämför strategierna, kikar närmare på lagstiftning, regeringsprogram, offentliga strukturer, finansieringsmodeller och målsättningar. Vi vill veta hur utmaningarna kan tacklas, vem som betalar och vilka strategier som fungerar.

Projektet producerar en jämförande analys, samt rekommendationer. Det hela avslutas med en nordisk konferens som bjuder in tjänstemän, politiker och folkbildare för en diskussion om hur vi kan göra våra samhällen mer inkluderande.

Projektet har fått stöd av Nordiska Ministerrådets program Nordplus Voksen och koordineras av Bildningsalliansen från Finland. Arbetet genomförs av en arbetsgrupp bestående av representanter från folkbildarorganisationer i Finland (Bildningsalliansen), Norge (VOFO), Sverige (Folkbildningsförbundet) och Danmark (DFS).

Nordiskt seminarium 20/5

Helen Milner och HenrikHansson är huvudtalare i seminariet 20/5

Projektet InkluderaFlera bjöd in till ett heldagsseminarium 20 maj 2015 i Köpenhamn.

Seminariet tog upp frågor kring digital delaktighet och folkbildning. Utgångspunkt var ett ökat medskapande av ett digitalt, tryggt och demokratiskt samhälle.

Hur kan folkbildare bidra till att höja befolkningens digitala kompetens? Hur kan beslutsfattare främja detta?

Huvudtalare på seminariet var Helen Milner, chef vid Tinder Foundation och Henrik Hansson, Institutionen för data- och systemvetenskap vid KTH.

Huvudfrågor:

  • Digitaliseringen av medborgarna. Hur lär vi ut användningen av digitala verktyg?
  • Medborgarsäkerhet vid internetanvändning
  • Digitaliseringens inverkan på medborgarnas integritet och kunskapsdelning

Läs mer om seminariet