studieforbunden_220x50
    
Nyanlanda_i_norden

Folkbildning i Norden

Projekt. Tillsammans med systerorganisationer från alla de nordiska länderna (Folkbildning Norden) driver Studieförbunden ett projekt under 2016-2017, som syftar till att öka kunskapen om, och utveckla modeller för ett lyckat mottagande av nyanlända. Projektet stöds av Nordiska Ministerrådet och görs i samarbete med NVL.

Verksamhetsexempel från folkbildnings- och civilsamhällesaktörer i de nordiska länderna har samlats in och överlämnats till en forskargrupp som går igenom materialet och sammanfattar resultaten i en rapport. I första hand ser forskarna på faktorer som påverkar nyanländas möjligheter att komma i arbete. Men även kvaliteter som medborgarkunskap och språkfärdigheter ingår i forskningen.

Den 4e maj 2017 genomför Studieförbunden och de nordiska systerorganisationerna ett heldagsprogram under konferensen NCAEL 7th Nordic Conference on Adult Education and Learning i Jönköping. Representanter från verksamheterna, civilsamhället samt forskare medverkar för att dela erfarenheter, lära av varandra och utveckla nya modeller som möter nyanländas behov och arbetsmarknadens krav. Konferensen hålls på engelska. Här kan du läsa mer om konferensen samt anmäla dig.

Välkommen att anmäla dig senast 4e april!

”Vuxenutbildning i den globala rörlighetens tidsålder” – 7e nordiska konferensen om vuxnas lärande

Jönköping. Finns det en särskild nordisk modell för vuxenutbildning? Och hur väl är i så fall den modellen anpassad till en tid som präglas av global rörlighet?

Det är några av frågorna som kommer att diskuteras under konferensen ”Adult education in the age of global mobility” den 3-5 maj 2017.

Arrangörer för konferensen är Encell och Mimer (Nationellt program för folkbildningsforskning).

I samband med detta genomför  genomför Studieförbunden tillsammans med sina nordiska systerorganisationer ett heldagsprogram den 4e maj. Läs mer om programmet.

Observera att konferensen, inklusive Studieförbundens programpunkter, hålls på engelska.

Vill du veta mer?

Kontakta Kajsa Wiktorin, projektledare: 

kajsa@studieforbunden.se / 08-402 01 50/