studieforbunden_220x50
    
Validering

Validering

Validering. Projektet ska använda ett utforskande, prövande sätt att arbeta med validering. Genom valideringsprojektet byggs grunden för en modell som prövas och granskas. Modellen och olika metoder kommer att utvecklas i takt med de behov deltagare, handledare och de tio studieförbunden har. Så länge vi håller oss till programmets ramar och den kvalitetssäkring som finns finns det inga rätt eller fel.

Det är viktigt att få ett större underlag för analys inför framtidens möjlighet att branschgemensamt arbeta med validering inom ännu fler områden. Utifrån de resultat projektet visar, kommer Studieförbundens styrelse att fatta beslut om hur det framtida arbetet med detta kommer att se ut.

Projektet är till för alla studieförbund i alla kommuner med mottot: nå så många ungdomar så fort som möjligt!

Mål:
– Att varje projektår utbilda minst 30 personer till handledare för validering av generella kompetenser för arbetslivet. De handledare som utbildas ska vara lokaliserade till olika delar av landet, för att på så sätt få en total geografisk täckning för hela landet.

– Att första året validera 600 ungdomar mellan 16-25 år inom generella kompetenser för arbetslivet. (Andra året är målet 800 ungdomar och tredje året 1200 ungdomar).

– Att skapa en modell med flera olika metoder för att praktiskt kunna validera ungdomar inom generella kompetenser för arbetslivet utifrån de tio studieförbundens olika möjligheter.

– Att fastställa ett valideringsunderlag som för det möjligt att knyta generella kompetenser för arbetslivet till NQF.

– Att flertalet av de validerade ungdomarna går vidare till kompetenshöjande utbildning eller kommer in på arbetsmarknaden.

Här kan du läsa mer om bakgrunden till projektet.

_____________________

Validering av ungas kompetens öppnar dörrar till arbetsmarknaden

Studieförbunden är huvudman för ett 3-årigt Arvsfondsprojekt som validerar ungdomar mellan 16-24 år . I projektet finns det möjlighet att validera generella kompetenser inom 24 olika lärandemoduler.

Allmänna arvsfondenMed generella kompetenser avser vi de kompetenser personer alltid har med sig, mjukare värden som arbetsmarknaden efterfrågar allt mer. Detta ska skiljas från ämneskompetenser som är inriktade på ett specifikt område och som valideras inom många branscher idag. De generella kompetenserna innehåller exempelvis färdigheter att hantera information, lösa problem och att samarbeta.

Inspirationskonferenser om validering inom studieförbunden

Sammankomster.
Välkommen till tre olika inspirationsdagar med vårt valideringsprojekt. Målet är att lyfta de olika inriktningarna projektet arbetar med.

Vill du delta? Du kan välja att vara med på en eller flera av inspirationskonferenserna. Var bara noga att anmäla dig på respektive länk!

Validering av ledare och i förening. Torsdag den 10 november, Borås. Anmälan ->

Matchning och validering av unga arbetslösa. Onsdag 23 november, Göteborg. Anmälan ->

Validering av unga nyanlända. Torsdag den 31 januari, Malmö. Anmälan ->

Valideringsgruppen

validering instaStudieförbundsgemensamt. Valideringsgruppen är forum för studieförbundens gemensamma arbete med validering och NQF – det nationella ramverket för kvalifikation av utbildningar.

Gruppen har tillsatts på initiativ av Studieförbundens styrelse. Uppdraget är att utarbeta gemensamma ståndpunkter, samt att sprida information om området till studieförbunden.

Valideringsgruppens övergripande syfte är att arbeta med att stärka studieförbundens roll som aktörer inom området validering av generella kompetenser. Det görs bl.a. genom att ta fram en särskild valideringsmodell

Göran Hellmalm
Sammankallande Studieförbunden

Mikael Cronwall
Folkuniversitetet

Carina Fridell
Medborgarskolan

Mikael Strömstedt
Studiefrämjandet

Olof Sand
ABF

Eva Ekengren
Studieförbundet vuxenskolan

Torvald Åkesson
Studieförbundet Bilda

Kjell-Åke Waldner
Sensus

Therese Ydremark
NBV

Mustafa Tumturk
Ibn Rushd studieförbund

Kennet Lundmark
Kulturens