studieforbunden_220x50
    

Möjligheter

Ett kompetensbevis som erhållits genom valideringsprojektet kan få många positiva effekter. För individen är detta en häftig resa, vår uppfattning är att deltagaren inte bara reflekterar över sitt och andras beteenden utan tillgodoser sig också verktyg som hjälper i en framtida roll, vilken roll det än blir.

För studieförbunden är detta ett verktyg att visa för uppdragsgivare och samhället hur vi kan göra en stor skillnad för väldigt många människor. Det är kan vara ett sätt att genom folkbildningens pedagogik säkra en metod att validera mjuka värden.

För samhället är detta ett ypperligt verktyg för att kunna erbjuda unga personer utveckling och förändring. Att sen innehållet kan utökas och profileras, gör att det inom kort kommer finnas projekt och idéer som täcker in de flesta områden i samhället. Projekt som tar sig av utanförskap och integration har prioritet. Vi tror att kompetensbeviset kommer vara det dokument som styrker det personliga brevet vid jobbansökningar.

____________________

I videon ovan berättar Isabelle Hall om sin medverkan i valideringsprojektet.

Validering och integration

Rapport: Folkbildning Key CompetencesWebbinarium. 2 maj arrangerade NVL, det nordiska nätverket för vuxnas lärande, en virtuell studiecirkelträff kring hur vi inom folkbildningen med hjälp av validering av kompetenser kan hjälpa nyanlända att integreras. Webinariet byggde på en rapport som togs fram av en nordisk arbetsgrupp kring validering.