studieforbunden_220x50
    

Varför validering?Bakgrund.
Ett kompetensbevis som erhållits genom projektet kan få många positiva effekter. För individen är detta en häftig resa och vår uppfattning är att deltagaren inte bara reflekterar över sitt och andras beteenden utan också tillgodoser sig verktyg som hjälper i en framtida roll – vilken den än blir.

För studieförbunden är detta en chans att gentemot uppdragsgivare och samhället visa att vi kan göra en stor skillnad för väldigt många människor. Samt inte minst, en väg att genom folkbildningens pedagogik kunna säkra ett sätt att validera mjuka värden.

För samhället är detta ett ypperligt verktyg för att kunna erbjuda unga personer utveckling och förändring. Att sen innehållet kan utökas och profileras, gör att det inom kort kommer finnas projekt och idéer som täcker in de flesta områden i samhället. Utanförskap och integration ses som utvecklingsbara områden med prioritet. Vi tror att kompetensbeviset snart är en del av samhället och kommer vara dokumentet som styrker det personliga brevet vid jobbansökningar.

NQF – National Qualifikation Framework

Nationellt ramverk. Varje land tar fram ett eget nationellt ramverk som heter NQF. Detta beskriver hur varje land väljer att hantera EQF. Branscher har företräde för att lägga sin egen nivå för branschens ämnesområden. NQF har alltid fokus på utbildningens läranderesultat medan validering alltid handlar om individens olika kompetenser.

Arbetsgruppen som tittat noga på dessa begrepp är överens om att studieförbunden är en bransch som måste ta sin plats inom NQF. Genom att skaffa oss erfarenheter i pilotprojektet, fortsätta vara nyfikna på begreppet, diskutera, utveckla tankar, samt ta del av andras erfarenheter, är vi övertygande om att hitta bra metoder och modeller för validering i framtiden.

Studieförbundens styrelse tillsatte i maj 2012 en studieförbundsgemensam arbetsgrupp med uppdrag att bevaka frågor med koppling till validering och EQF/NQF.

Arbetsgruppen inledde sin verksamhet i september samma år. Gruppen har konstaterat att det finns stora fördelar för studieförbunden att gemensamt verka för att kunna ansluta delar av sina verksamheter till NQF när väl systemet införs i Sverige. Till följd av detta föreslogs en inledande informationskonferens som genomfördes under våren 2013, samt ett pilotprojekt hösten 2013 för att prova metoder för validering av generella kompetenser .

Erfarenheterna från detta projektet blev väldigt positiva vilket gjorde att man under hösten 2014 tog fram ett program kring detta som kvalitetssäkrades med OCN-metoden i samarbete med Nordiskt Valideringsforum. En nationell panel hölls i oktober med representanter från ett brett urval. I november 2014 utbildades ytterligare 22 handledare.

Under 2014 skrevs en ansökan om validering för unga mellan 16-25 år för att ansöka om medel från Allmänna arvsfonden. Ansökan fick medel beviljade i mars 2015 och då satte det treåriga projektet igång.

Validering på Almedalen

Validering - mer än att översätta betyg
#StudiecirkelAlmedalen. Under rubriken ”Validering – mer än att översätta betyg” presenterade Studieförbunden sitt valideringsprojekt i samarbete med DUA (Delegationen för unga till arbete). Syftet var att beskriva varför folkbildningen och de tio studieförbunden är särskilt lämpade för att validera generella kompetenser, samt resonera kring hur olika aktörer kan samverka med dem kring validering.

Tre unga föreningsaktiva: Anna-Sara Schultz, Isabelle Hall och Linnea Landstedt deltog i seminariet, tillsammans med bl.a. arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson, Amanda Björkman (DN), representant för Migrationsverket och Studieförbundens generalsekreterare David Samuelsson.

Ett nedslag i seminariet finns att se här ->

EQF – European Qualifikation Framework

Europeiskt ramverk. EQF är ett kvalifikationsramverk som EU har tagit fram. Det syftar till att bygga broar mellan olika staters utbildningssystem, men också mellan det formella, informella och icke-formella lärandet. Med en 8-gradig skala, med 1 som ingångsnivå inom ett ämne och 8 som spetskompetens, ska kunskaper, färdigheter och kompetens tydliggöras.Det innebär att det inte spelar någon roll NÄR, VAR, HUR eller vilken TID som lagts för att lära sig något.

__